bê tông sỏi nhẹ

About Bentley SELECT

 

SELECT là dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Bentley, bao gồm các nội dung sau:

 

1.     Hỗ trợ qua e-mail và điện thoại trực tiếp từ các Trung tâm hỗ trợ khách hàng khu vực.

2.     Cập nhật và nâng cấp miễn phí: Bentley liên tục nâng cấp phần mềm của mình thông qua các subversion. Các phiên bản của Bentley được đánh số đến 4-5 mức ví dụ như 08.11.05.07. Việc nâng cấp ở các mức sâu có thể diễn ra hàng tháng. Ngoài ra các phiên bản “lớn” cũng sẽ ra đời 1-2 năm một lần. Phiên bản mới nhất hiện nay là V8i, được Bentley bắt đầu tung ra từ tháng 06 năm 2008, và liên tục nâng cấp sản phẩm theo chiều sâu. Chữ “i” ở đây đại diện cho Integration (tính tích hợp), Intuitive (tính trực quan), Interactive (tính tương tác), Intrinsic (tính nội tại), Incredible, hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí.

3.     Sử dụng nghiên cứu các sản phẩm khác của Bentley: khách hàng sử dụng dịch vụ Bentley được phép sử dụng các sản phẩm khác của Bentley trong một thời hạn nhất định để nghiên cứu.Khách hàng SELECT có thể download các sản phẩm này từ Website của Bentley hoặc đặt các đĩa CD với số lượng lên đến 10-15 chiếc mỗi quý. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người phát triển trên môi trường Microstation cần thử nghiệm ứng dụng với các module khác nhau của Bentley.

4.     Hỗ trợ về tài liệu: cáctài liệu mới nhất của Bentley có thể được tải về từ Website.

5.     Tạp chí: Khách hàng được gửi hàng tháng tạp chí chuyên ngành Microstation Manager có các thông tin về sản phẩm mới của Bentley cũng như của các hãng khác trên nền Microstation, về các hướng công nghệ mới cũng như cả các vấn đề kỹ thuật lập trình chuyên sâu. Khách hàng cũng được truy cập tới một số tạp chí định kỳ khác trên Internet như mdlNews Online.

6.     Thư viện: khách hàng được truy cập vào thư viện các chương trình mẫu, các công cụ nhỏ bổ trợ … để phục vụ cho việc phát triển trên Microstation.

7.     Giảm giá: khách hàng SELECT được mua các sản phẩm với giá ưu đãi so với khách hàng thông thường.

8.     Hội thảo trên mạng: khách hàng SELECT được đăng ký tham gia các cuộc hội thảo trên mạng do các chuyên gia Bentley USA tổ chức thường xuyên, cũng tham gia trao đổi, tìm kiếm thông tin trên BE Communities.

9.     Hội nghị khách hàng: đại diện khách hàng được mời dự hội nghị khách hàng toàn thế giới tổ chức hàng năm.

10.   Một trong những ích lợi nhất củadịch vụ Bentley SELECT là khả năng chia sẻ license. Điều này tức là người sử dụng chỉ cần mua Licenses cho một số máy và chia sẽ licenses này cho các máy không cân mua dùng, tăng số lượng người dùng trên hệ thống mà không cần phải mua bản quyền sử dụng phần mềm cho tất cả các máy. Ví dụ như 3 users có thể sử dụng cho 10-12 người sử dụng.

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan