bê tông sỏi nhẹ

Bentley introduce i-model plugin for Revit

i-model plugin for Revit cho phép người dùng lưu mô hình Revit dưới dạng mà chúng có thể được mở trong Bentley MicroStation, ProjectWise Navigator, và nhiều sản phẩm về xây dựng khác của Bentley, mà vẫn giữ được các thuộc tính của mô hình Revit. Plugin này được thiết kế để hỗ trợ các nhóm làm việc trong môi trường thiêt kế hỗn hợp Bentley/Revit, cho phép tham chiếu mô hình Revit vào qui trình thiết kế trên MicroStation..

Cách thức làm việc của plugin này:
i-model plugin for Revit cho phép người dùng lưu mô hình Revit của họ thành mộttập tin i-model trong ứng dụng Revit. Đây là lệnh chỉ cần một bước mà không yêu cầu MicroStation hay bất kỳ ứng dụng Bentley nào khác ngoài i-model plugin for Revit. Định dạng i-model có thể được sử dụng trong ProjectWise Navigator để đánh dấu, phát hiện chồng lặp, và chuỗi các thông tin liên quan đến qui trình làm việc. Plugin này làm việc với các sản phẩm Revit phiên bản 2008, 2009 và 2010 như Architecture, MEP, và Structure và cũng hỗ trợ các phiên bản 64-bit.

Download i-model plugin for Revit V8i - English 08.11.07.43

Nguồn: www.bentley.com

 

 

 

 

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan