bê tông sỏi nhẹ

iMachining: “Simply Amazing”

 

Đây là từ mà các khách hàng, những người gia công trên máy công cụ và những công ty gia công cơ khí nói về iMachining.

iMachining là một cuộc cách mạng gia công CAM được tích hợp hoàn toàn vào SolidWorks, sẽ giúp ích rất nhiều cho người lập trình và máy CNC hơn trước đây.

IMachining được cấp bằng sáng chế về cả đường chạy dao, phương pháp lập trình hoàn toàn độc đáo và bằng sáng chế về Technology Wizard, cung cấp các giá trị tự động, tối ưu các thông số gia công.

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan