bê tông sỏi nhẹ

 Smart Structure Design

Phần mềm linh hoạt để tích hợp quy trình làm việc của bạn.

Phương pháp Integrated Structural Modeling của Bentley tối đa hóa khả năng tương tác thông tin về cấu trúc giữa các ứng dụng chuyên ngành khác nhau, nền CAD và BIM, và đánh giá thiết kế cho tất cả các tác giả và người sử dụng thông tin về kết cấu của một dự án.

Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, tài liệu hóa và chi tiết hóa kết cấu – trong một quy trình linh hoạt và thống nhất – giúp nâng cao qui trình kỹ thuật thiết kế kết cấu thông minh. Những lợi ích là sự cộng tác động và tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu giữa các kỹ sư, chuyên viên chi tiết hóa, các nhà sản xuất kết cấu. Các kết quả đạt được là sự cung cấp hiệu quả hơn các thiết kế có chất lượng cao, tổng hợp tài liệu tốt và chính xác, bên cạnh đó còn gia tăng năng suất dự án, giảm thiếu sai sót, và cải thiệt chất lượng kiểm soát.

Duy trì khả năng tương thích giữa các kiến trúc sư và các nhóm khác để mở rộng lợi ích xuyên suốt các bộ phận của dự án. 

Hãy tìm hiểu thêm các sản phẩm chính sau đây để biết thêm chi tiết, đây là những sản phẩm được hỗ trợ bởi Integrated Structural Modeling:

Nguồn: www.bentley.com

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan