bê tông sỏi nhẹ

Structural Synchronizer V8i Software

Structural Synchronizer V8i:

 • Chia sẻ nguồn dữ liệu mô hình kết cấu phổ biến
 • Tổng hợp, biến đổi và đồng bộ hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. 
 • Xét duyệt lại mô hình kết cấu, bản vẽ và thông tin.
 • Đánh dấu sự hiệu chỉnh và so sánh sự khác nhau giữa các phương án.
 • Tích hợp các ứng dụng và dữ liệu, bao gồm:
  • Mô hình kết cấu
  • Thiết kế và phân tích kết cấu 
  • Soạn thảo tài liệu kết cấu 
  • Chi tiết hóa kết cấu 
  • Những định dạng công nghiệp trung gian

Nhấn vào đây để download.

ISM Revit plug-in V8i  

Tích hợp Revit Structure và mô hình Architectural liền mạch với Structural Synchronizer V8i (hiện nay tương thích với Revit 2009, 2010 32 bit)

Nhấn vào đây để download.

Structural Dashboard V8i empowers structural professionals to:  

 • Quản lý quy trình cho các loại dự án thông dụng (bao gồm các quy trình xây dựng dân dụng và quy trình xây dựng nhà máy)
 • Dùng một giao diện thống nhất để khởi động mọi ứng dụng kết cấu của bạn
 • Tạo các quy trình tùy chỉnh phù hợp với công ty hoặc dự án của bạn
 • Quản lý cá tập tin dự án và nối kết chúng trong quy trình
 • Nhận những tin tức kết cấu mới thông qua RSS feeds
 • Gia nhập blogs, wikis và cá diễn đàn kết cấu trên Be Communities
 • Download sản phẩm nâng cấp từ Bentley’s SELECTservicesCenter

Nhấn vào đây để download.

Nguồn: www.bentley.com

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan