bê tông sỏi nhẹ

Bentley View V8i

Bentley - 08 - 02.05.12

Phần mềm miễn phí xem tập tin định dạng DWG, DGN và các định dạng CAD khác

Phần mềm MicroStation V8i

MS V8i - 06 - 02.05.12

Phần mềm MicroStation V8i hỗ trợ các Kỹ sư, Kiến trúc sư, Chuyên gia GIS, Nhà thầu, và Chủ đầu tư bằng việc thúc đẩy hợp tác, sắp xếp công việc trong nhiều lĩnh vực và thông suốt giữa các nhóm dự án.

Platform infrastructure design software

Bentley - 07 - 02.05.12

MicroStation V8i được sử dụng bởi các Kỹ sư, Kiến trúc sư, Chuyên gia GIS, Nhà thầu và Chủ đầu tư để thiết kế, mô hình hóa, hiển thị, cung cấp tài liệu, vẽ bản đồ, và duy trì các dự án cơ sở hạ tầng.

Bentley introduce i-model plugin for Revit

Bentley - 02 - 02.05.12

i-model plugin for Revit cho phép người dùng lưu mô hình Revit dưới dạng mà chúng có thể được mở trong Bentley MicroStation, ProjectWise Navigator, và nhiều sản phẩm về xây dựng khác của Bentley, mà vẫn giữ được các thuộc tính của mô hình Revit.

Smart Structure Design

V8i - 01 - 02.05.12

Phần mềm linh hoạt để tích hợp quy trình làm việc của bạn.

Structural Synchronizer V8i Software

SS V8i - 02 - 02.05.12

Tích hợp Revit Structure và mô hình Architectural liền mạch với Structural Synchronizer V8i (hiện nay tương thích với Revit 2009, 2010 32 bit)

About Bentley SELECT

Bentley - 01 - 02.05.12

SELECT là dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Bentley, bao gồm các nội dung sau:

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan