bê tông sỏi nhẹ

Microstation

Hero-Shanghai-night

3D CAD Design and Modeling Software for Architecture, Engineering, Construction and Operations With MicroStation, you can easily view, model, document, and visualize projects of any size or complexity. Use MicroStation to deliver projects smarter. With proven MicroStation technology, you can confidently take on any design, construction, or operations project. No matter what design information you [...]

SkylineGlobe Enterprise

Skyline_H1

Skyline là một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm và dịch vụ mô phỏng trái đất trong không gian ba chiều (3D-GIS). Hãng phần mềm Skyline là tập đoàn Mỹ với trung tâm phát triển sản phẩm tại Israel. Đội kỹ sư nòng cốt phát triển sản phẩm có kinh nghiệm về Hiệu ứng 3D từ năm 1992. Tính đến nay, Hãng phần mềm Skyline được trao 5 bằng sáng chế cho hiệu ứng 3D và truyền tải dữ liệu (bằng sáng chế thứ 6 đang được xét duyệt).

Bentley I/RAS B

feture5

With Bentley I/RAS B tools, you can restore and revise legacy drawings in raster format. Bentley I/RAS B includes a full suite of engineering tools to help in the conversion from raster to vector. …

Bentley Descartes V8i

feture4

Comprehensive 3D Imaging Software Integrated with MicroStation for Visualization and Document Conversion……..

Bentley MAPscript

feture3

Bentley MAPscript is a perfect complement to Bentley CADscript and a scaleable, server-based digital output management solution for fast, high quality publishing, printing, and plotting. …

Bentley Map V8i

feture2

Bentley Map is a fully featured GIS that is 3D by nature……

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan