bê tông sỏi nhẹ

Một vài hình ảnh do Kurt S – thành viên của chương trình Beta-testing of V8i thực hiện. Các hình ảnh này được tạo ra bởi Microstation V8i và Luxology Render.

Một vài nét về Kurt S:

Kurt S là Kiến trúc sư và là thành viên của một nhóm (12 người) thiết kế kiến trúc ở Oslo, Nauy. 

Từ năm 2008, trở thành thành viên của ban giám đốc của NAL, Hội Kiến trúc sư Na Uy.

Kurt S say mê mô hình hiển thị 3D, Kurt S may mắn được tham gia chương trình Beta-testing of V8i, cụ thể hơn là rendering engine của dòng sản phẩm V8i.

Luxology Fur

phản chiếu với ánh sáng không đẳng hướng

màn cửa với hiệu ứng mặt phụ tán xạ

thử nghiệm với sương mù

sương mù và cỏ (các bức tượng được import) …

 kết quả dựng từ một hình ảnh tìm được trên mạng, có lẽ là quang cảnh ở PovRay.

thử nghiệm với lưu chất

(Source: Be Communities)

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan