bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Bentley, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền.

Cuốn MicroStation for AutoCad-User nằm trong bộ sách hướng dẫn sử dụng chuẩn của Học Viện Bentley. Bộ sách này được coi là tài sản của hãng Bentley, được bán thông qua đại lý và dành riêng cho các khách hàng mua license. Sách không được bán tới các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

Sách dày 310 trang A4, gồm 11 chương cùng 2 phụ lục và một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng Bentley cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.

Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu cuốn sách này sẽ giúp các thiết kế viên có kinh nghiệm với AutoCAD sẽ rất nhanh chóng chuyển sang sử dụng  thành thạo MicroStation, đồng thời xây dựng  được một phương pháp sử dụng MicroStation hiệu quả và thành công.

Dưới đây là mục lục chi tiết các chương của cuốn sách MicroStation for AutoCad user:

 

Chương 1: Làm quen với giao diện

 

1

Nội dung chương:

1

Khác biệt nhưng tương tự ?

1

MicroStation Manager – Hộp thoại quản trị

2

Một Workspace (không gian làm việc) là gì?

2

Khung công cụ Main

3

Kéo rời các thanh công cụ

4

Lệnh mang tính liên tục

4

BÀI TẬP 1-1: KÉO RỜI CÁC THANH CÔNG CỤ ĐỂ TÙY BIẾN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

5

Zooming và Panning

6

Command Line – Dòng lệnh

7

AutoCAD Key-in Commands

8

BÀI TẬP 1-2: LÀM VIỆC VỚI DÒNG LỆNH

8

Nắm vững các tay nắm

11

Hiệu chỉnh nhấn đúp chuột

15

USER PREFERENCES – Tham số của người sử dụng

15

Windows Options – Các mục lựa chọn về cửa sổ

15

Sử dụng phím Esc để ngắt lệnh

16

Con trỏ chuột toàn màn hình

16

Compress – nén

16

Các công cụ chỉ có trong Bentley MicroStation

17

Directory History

19

Chọn các tham số cấu hình

19

Tool settings – cửa sổ thial tham số công cụ

19

Kiểm soát hộp thoại Tool Settings

19

Nhắc lại các lệnh

20

Một đẳng cấp lệnh khác

21

Các tính năng của chuột

23

Chuột hai phím

23

Chuột hai phím

24

Các tính năng bổ sung của chuột

24

Bắt điểm một cách chính xác

24

AccuSnap

25

Tentative Snap

25

Power Draft

30

 

Chương 2: Các khái niệm DGN căn bản

 

31

Nội dung chương

31

Tập tin của phiên bản V8

31

Đơn vị làm việc và thiết lập bản vẽ 

33

Khóa

37

Templates (mẫu) và các tập tin hạt giống

39

Models and sheets – mô hình và bản vẽ 

39

Sử dụng  mô hình

40

Các dạng tập tin

44

Các định dạng tập tin ô lưới được hỗ trợ

46

 

 

 

Chương 3: View Control – Các tính năng điều khiển khung nhìn

 

47

Nội dung chương

47

Sử dụng  nhiều khung nhìn đồng thời

47

Truy cãp các lệnh về khung nhìn

48

Thanh công cụ view control

48

Các nút lệnh kiểm soát khung nhìn

49

Các điều kiểm khung nhìn trong lệnh đơn chuột phải

52

VIEW ATTRIBUTES – thuộc tính khung nhìn

56

Phân lọai các phần tử

58

Save Setting và Saved Views

 

Orthographic and Isometric Views

61

VIEW GROUP – nhóm khung nhìn

62

Sử dụng  khung nhìn 3D

73

Display Volume – Dung tích hiển thị

73

 

 

 

Chương 4: Basic Element Creation – Tạo các phần tử vẽ căn bản

 

77

Nội dung chương

77

Accudraw

77

Tính năng căn bản của AccuDraw

78

The Compass – la bàn của AccuDraw

79

Nhắc lại khảong cách Distance Indicator

79

Smart Lock – Khóa thông minh

79

Reference Origin

80

Rotate Quick – Xoay nhanh

81

View Alignment – Canh theo khung nhìn

81

PRECISION INPUT

89

Nhập tọa độ

89

Dữ liệu tương đối

89

Polar Input

89

SNAP MODES – chế độ bắt điểm

90

Snap Definitions – định nghĩa bắt điểm

91

So sánh với lệnh AutoCAD

92

OSNAPs

92

Truy suất Snaps

93

Chế độ snap hiện hành

95

Single-Shot Snaps – Bắt điểm một lần

96

Multi-Snaps – bắt điểm đa chế độ

96

Tentative Snap

97

Các lệnh vẽ căn bản

100

Tool Settings

100

 

Chương 5:  Các tính năng hiệu chỉnh căn bản  

 

123

Nội dung chương

123

Căn bản về tính năng  hiệu chỉnh

123

Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

123

Element Selection Tools – Công cụ chọn phần tử

139

Lịch sử của fence (hàng rào)

148

Fence là gì?

148

Fence – Ủng hộ và chống đối

148

Sử dụng Fence

149

Những tính năng nâng cao

152

Nói nhiều hơn về hiệu chỉnh phần tử

152

 

 

Chương 6: Kiểm soát tác vụ vẽ và bản vẽ

 

 

Nội dung chương

165

Kiểm sóat bản vẽ 

165

Quản trị và hiển thị Level

165

Quản trị Level

168

Hộp thoại Level Manager

170

Hộp thoại Level Display

173

Thanh công cụ Attribute

177

Ngoại hình của phần tử

178

Level Symbology

181

So sánh với lệnh AutoCAD

181

So sánh hai lệnh Purge Levels và Compress

181

So sánh với lệnh AutoCAD

182

SỬ DỤNG CÁC THAM CHIẾU ƯU TIÊN (REFERENCES)

187

Đính kèm một tập tin tham chiếu

187

Các mục lựa chọn cho tham chiếu

190

Hộp thoại Reference

191

Reference Settings

192

Self-references  – tự tham chiếu

193

 

Chương 7: Làm việc với các lời ghi chú (Annotation)

 

 

Nội dung chương

197

Các dạng đối tượng  văn bản

197

Phần tử văn bản

197

Text Nodes

198

Enter Data Fields  – Trường nhập liệu

198

Notes

198

Dimensions – Đối tượng kích thước

198

Tags – Thẻ gắn Data

199

Flags – Cờ dữ liệu

199

Tạo văn bản

199

XYZ annotation

208

Drafting Tools

211

Text Styles

212

Các phong thái văn bản không dựa trên tỉ lệ co giãn

212

Scale-based Text Styles – phong thái văn bản có tỷ lệ

213

Các dạng kích thước

214

Hộp công cụ Dimension

214

Dimension Styles – Phong Thái Kích ThưỚc

231

Phong thái kích thước không dựa trên tỉ lệ

212

Phong thái kích thước dựa trên tỉ lệ co giãn

232

Dimension Audit

233

ASSOCIATION – liên kết

234

Element Association – liên kết phần tử

234

File Association – liên kết tập tin

234

Annotation Scale

235

Chương 8: Tăng năng suất thiết kế sử dụng Cells (ô)

 

 

Nội dung chương

241

Các dạng cells

241

Graphic Cells – Dạng ô hình họa

241

Point – ô điểm

242

Menu – Ô lệnh đơn

242

Sử dụng  ô

242

MicroStation J

242

MicroStation V8

242

AutoCAD

243

CELL LIBRARIES – thư viện ô

243

BLOCK LIBRARIES – thư viện block

243

Những khác biệt trong từ chuyên ngành

244

tạo ô

244

Lưu trữ  ô

245

AutoCAD

245

MicroStation

245

Tạo một thư viện ô

245

Làm việc với các ô

247

Các trình tiỆn ích khác cho chèn ô

261

Cell Selector

261

HTML Author

262

 

 

Chương 9: Các khía cạnh của việc in bản vẽ

 

 

Nội dung chương

263

Hộp thoại print

263

Windows Printer

264

Bentley Driver

264

Các lệnh print

265

Print – in

265

Preview – xem trước

265

Maximize Print Size – làm to hết cỡ khổ in

265

Print Attributes – thuộc tính in

265

Update from View – cập nhật từ khung nhìn

265

General Settings – các tham số chung

265

Các tham số về kích cỡ Printer và Paper

266

Thiết lập cho bản in đầu tiên của bạn

268

Pen Tables

268

Sử dụng các trình điều khiển thiết bị của Bentley

270

Sử dụng  trình điều khiển máy in của Windows

272

Page Layout

272

Plot Options

272

Using sheets to print – sử dụng  sheet để in

273

Sheets

273

Batch Printing

283

Plot Cell

284

Plot Shape

284

 

Chương 10: Làm việc với các tập tin DWG

 

 

Nội dung chương

289

Các nguyên tắc cần chú ý

289

Tại sao cần tuân thủ các chuẩn CAD?

290

Fonts

290

Line Styles

291

Level Names

291

ByLevel / ByCell

291

Symbols

292

Tại sao không nên chuyển đổi (Convert)?

292

Tại sao không nên chuyển dữ liệu hai chiều kiểu Round-trip?

292

DGN và chế độ làm việc DWG

292

Active Workmode – Chế độ làm việc hiện hành

293

Các hạn chế trong chế độ làm việc DWG

293

Các hạn chế trong chế độ làm việc V7

295

Hiệu chỉnh các khả năng của chế độ làm việc

295

Workmode Configuration File Syntax

295

Một số tham số ưu tiên đối với DWG

296

Open DWG

297

Save As DWG

297

Các chuẩn cho SAVE As DWG

298

The DWG Settings Resource File – Tập tin tài nguyên chứa các tham số DWG

298

Một tập tin ánh xạ (Remapping File) là gì?

299

 

 

Chương 11: Best Practices – Kinh nghiệm thực tiễn

 

 

Nội dung chương

309

Các chuẩn và các quy trình

309

Thiết kế trong DGN, sử dụng tài nguyên DWG, và cung cấp đầu ra trong DGN

310

Thiết kế trong DWG, sử dụng tài nguyên DWG, cung cấp trong DWG

310

Thiết kế trong DGN và cung cấp trong DWG

310

 

Phụ lục A : MicroStation key-in shortcuts

Phụ lục B:  lệnh AutoCAD và lệnh tương tự trong MicroStation

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan