bê tông sỏi nhẹ

SÁCH MicroStation V8i Essentials  – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MicroStation V8i

 

Tài liệu chính hãng Bentley, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý hhách hàng mua bản quyền.

Cuốn MicroStation V8i Essentials (SELECTseries 2) nằm trong bộ sách hướng dẫn sử dụng chuẩn của Học Viện Bentley. Bộ sách này được coi là tài sản của hãng Bentley, được bán thông qua đại lý và dành riêng cho các khách hàng mua license. Sách không được bán tới các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

Sách dày 270 trang A4, gồm 12 chương cùng 1 phụ lục và một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng Bentley cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.

Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu bộ sách này sẽ giúp các thiết kế viên có được một nền kiến thức vững chắc về MicroStation cũng như một phương pháp sử dụng MicroStation hiệu quả và thành công.

Dưới đây là mục lục chi tiết các chương của cuốn sách MicroStation V8i Essentials

Tổng quan về khóa học …………………………………………………………………

1

Miêu tả khóa học ……………………………………………………………………

1

Đối tượng của khóa học ……………………………………………………………

1

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

1

Mục đích khóa học ………………………………………………………………….

1

Tìm thông tin trợ giúp ………………………………………………………………

2

 

Chương 1

Chào mừng bạn đến với  MicroStation ………………………………………………

 

3

Nội dung chương học:……………………………………………………………..

3

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

3

Mục đích chương học: ……………………………………………………………..

3

Kiến thức khởi đầu: ………………………………………………………………… 

3

Câu hỏi …………………………………………………………………………

4

Trả lời ………………………………………………………………………….

4

Khởi động MicroStation ……………………………………………………………

4

Hộp thoại  File Open ……………………………………………………………….

5

Workspaces – Không gian làm việc …………………………………………

6

Giao diện……………………………………………………………………………..

7

Lệnh đơn của MicroStation …………………………………………………

7

Thanh trạng thái ………………………………………………………………

8

Main toolbox – Hộp công cụ chính…………………………………………..

8

Tasks – Tác vụ…………………………………………………………………

9

Các công cụ thường sử dụng ……………………………………………….

9

Hộp thoại  thiết lập công cụ …………………………………………………

12

View windows – Các cửa sổ khung nhìn …………………………………..

13

Các điều kiểm cho cửa sổ khung nhìn……………………………………..

13

Models – mô hình …………………………………………………………….

13

Làm việc với các công cụ…………………………………………………………..

17

Bắt đầu và dừng sử dụng công cụ . ………………………………………..

17

Element Selection – công cụ chọn phần tử ……………………………….

18

Mẹo và mánh ……………………………………………………………………….

22

Tổng kết chương   ………………………………………………………………….

23

Câu hỏi …………………………………………………………………………

23

 

Chương 2

Tạo phần tử thiết kế …………………………………………………………………….

 

25

Nội dung chương học: ……………………………………………………………..

25

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

25

Mục đích chương học: . ……………………………………………………………

25

Nội dung chương học: ……………………………………………………………..

25

Kiến thức khởi đầu:  ………………………………………………………………..

25

Câu hỏi …………………………………………………………………………

26

Trả lời  …………………………………………………………………………

26

Các thuộc tính của phần tử  ……………………………………………………….

26

Màu sắc hiện hành …………………………………………………………..

26

Kiểu đường hiện hành……………………………………………………….

29

Bề dày đường hiện hành…………………………………………………….

29

Độ trong suốt hiện hành……………………………………………………..

30

Độ ưu tiên hiển thị hiện hành……………………………………………….

30

Phần tử được tô màu ………………………………………………………..

30

Level ……………………………………………………………………………

32

Tạo các phần tử …………………………………………………………………….

34

Nhiệm vụ tuyến tính…………………………………………………………………

35

Công cụ Place SmartLine……………………………………………………

35

Place String Line Stream ……………………………………………………

38

Construct Minimum Distance Line …………………………………………

38

Construct Line at Active Angle ……………………………………………..

39

Place Freehand Sketch………………………………………………………

39

Circles Tasks ………………………………………………………………………..

40

Công cụ Place Arc……………………………………………………………

40

Công cụ Place Circle…………………………………………………………

42

Polygons Tasks ……………………………………………………………….

42

Công cụ Place Block …………………………………………………………

44

Place Regular Polygon ………………………………………………………

45

Complex Chains, Shapes và Regions ……………………………………..

46

Undo, Redo, và Delete ………………………………………………………

50

Phần tử mẫu…………………………………………………………………..

51

Làm việc với ô……………………………………………………………………….

52

Đưa ô vào thiết kế ……………………………………………………………

53

Chèn các ô có sẵn vào thiết kế ……………………………………………..

54

True Scale – tỷ lệ thực ……………………………………………………….

55

Tạo ô……………………………………………………………………………

55

Replacing cells – thay thế ô  …………………………………………………

57

Line terminators – gắn ô cho đoạn thẳng …………………………………..

57

Chia sẻ các ô…………………………………………………………………..

57

Vẽ phần tử một cách chính xác ……………………………………………………

58

AccuSnap ……………………………………………………………………..

58

Chế độ Snap ………………………………………………………………….

58

Mẹo và Mánh ………………………………………………………………………..

62

Tổng kết chương ……………………………………………………………………

63

Câu hỏi…………………………………………………………………………

63

 

Chương 3

Nhập dữ liệu chính xác với AccuDraw ………………………………………………

 

65

Nội dung chương học: ……………………………………………………………..

65

Trước khi bắt đầu chương này, bạn cần biết: ……………………………………

65

Mục đích chương học: ……………………………………………………………..

65

Kiến thức khởi đầu: …………………………………………………………………

65

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

66

Trả lời ………………………………………………………………………….

66

Khái niệm AccuDraw cơ bản………………………………………………………

66

Lưu đồ của AccuDraw……………………………………………………….

67

Tiêu điểm nhập liệu………………………………………………………….

68

Tham chiếu AccuDraw ………………………………………………………

69

Vẽ với AccuDraw……………………………………………………………………

71

Khóa giá trị tọa độ ……………………………………………………………

74

Các phím tắt AccuDraw ……………………………………………………………

75

Các phím tắt thường sử dụng ………………………………………………

76

Máy tính tay Calculator……………………………………………………………..

86

Sử dụng calculator ……………………………………………………………

86

Các mẹo và Thủ thuật………………………………………………………………

90

Tổng kết chương ……………………………………………………………………

91

Câu hỏi …………………………………………………………………………

91

Chương 4

Làm việc với các phần tử sẵn có ……………………………………………………..

 

93

Nội dung chương học: ……………………………………………………………..

93

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

93

Mục đích chương học: …………………………………………………………….

93

Kiến thức khởi đầu: …………………………………………………………………

94

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

94

Trả lời ………………………………………………………………………….

94

Các công cụ xử lý cơ bản ………………………………………………………….

94

Dịch chuyển phần tử …………………………………………………………

95

Copy ……………………………………………………………………………

95

Mirror …………………………………………………………………………..

96

Canh chỉnh các phần tử theo cạnh …………………………………………

99

Move to Contact  ……………………………………………………………..

99

Rotate ………………………………………………………………………….

100

Scale …………………………………………………………………………..

102

Move/Copy Parallel ………………………………………………………….

103

Mẫu sắp xếp thành phần (Array) ……………………………………………

105

Làm việc với các nhóm phần tử…………………………………………………..

106

Fence ………………………………………………………………………….

106

Các hàng rào được đặt tên…………………………………………………..

113

Element Selection ……………………………………………………………

114

Select All ………………………………………………………………………

117

Graphic groups ……………………………………………………………….

117

Named Group …………………………………………………………………

118

Thực hiện đo đạc ……………………………………………………………………

121

Đo khoảng cách………………………………………………………………

121

Đo chiều dài…………………………………………………………………..

123

Đo bán kính và góc…………………………………………………………..

124

Đo Diện tích……………………………………………………………………

124

Sử dụng các mẫu để thêm định nghĩa……………………………………………

125

Hatch Area …………………………………………………………………….

125

Xóa Mẫu………………………………………………………………………..

127

Crosshatch Area ……………………………………………………………..

127

Tạo mẫu liên kết ………………………………………………………………

128

Pattern Area …………………………………………………………………..

129

Mẹo và lời khuyên…………………………………………………………………..

132

Tổng kết chương học……………………………………………………………….

132

Câu hỏi …………………………………………………………………………

132

 

Chương 5

Sửa đổi phần tử hiện có ………………………………………………………………..

 

135

Nội dung chương học………………………………………………………………

135

Trước khi bắt đầu chương này, bạn cần biết: …………………………………..

135

Mục đích của chương học…………………………………………………………

135

Kiến thức khởi đầu…………………………………………………………………

135

Câu hỏi. ……………………………………………………………………….

136

Trả lời………………………………………………………………………….

136

Các công cụ sửa đổi cơ bản………………………………………………………

136

Modify Element – Chỉnh sửa phần tử………………………………………

137

Partial Delete – Xóa từng phần …………………………………………….

140

Break Element – Bẻ phần tử ………………………………………………

141

Extend – kéo dài phần tử …………………………………………………..

141

Extend to Element – Kéo dài tới phần tử …………………………………

141

Extend to Intersection – kéo dài tới giao điểm ……………………………

142

Trim Multiple – cắt xén nhiều phần tử đồng thời …………………………

144

IntelliTrim ……………………………………………………………………..

145

Construct Circular Fillet – Tạo đối tượng bo tròn ………………………..

146

Construct Chamfer – tạo góc vạt …………………………………………..

146

Thay đổi các thuộc tính của phần tử……………………………………………..

150

Sử dụng Element Selection ………………………………………………..

150

Sử dụng Element Information – gọi thông tin về phần tử…………………

151

Hộp công cụ Change Attributes …………………………………………….

152

Mẹo và mánh………………………………………………………………………..

154

Tổng kết chương……………………………………………………………………

154

Câu hỏi…………………………………………………………………………

154

 

Chương 6

Chú giải cho thiết kế…………………………………………………………………….

 

157

Nội dung chương học: …………………………………………………………….

157

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

157

Mục đích chương học: …………………………………………………………….

157

Kiến thức khởi đầu:  ………………………………………………………………..

158

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

158

Trả lời ………………………………………………………………………….

158

Các thuộc tính văn bản…………………………………………………………….

158

Fonts – kiểu chữ ……………………………………………………………..

158

Justification  – tham số canh chỉnh …………………………………………

159

Text size – cỡ chữ ……………………………………………………………

159

Line spacing – khoảng cách dòng …………………………………………

159

Thiết lập các thuộc tính……………………………………………………..

159

Sử dụng các công cụ Text…………………………………………………………

160

Tạo  văn bản………………………………………………………………….

160

Các phương pháp tạo văn bản ……………………………………………

161

Các tuỳ chọn định vị khác…………………………………………………..

162

annotation scale – Ấn định  tỷ lệ cho lời chú giải  …………………………

164

Place Note – Tạo lời chú thích ………………………………………………

165

Nhập các trường dữ liệu…………………………………………………….

167

Copy/Increment Text  ………………………………………………………..             

168

Find/Replace Text – Tìm / Thay thế văn bản………………………………

168

Thay đổi văn bản hiện có ………………………………………………………….

169

Chỉnh sửa văn bản…………………………………………………………..

169

Tiếp nhận thuộc tính và thay đổi văn bản…………………………………

170

Text Fields – Các trường văn bản…………………………………………………

170

Spell Checker  -  Kiểm tra chính tả……………………………………………….

173

Revision Clouds – đám mây xét duyệt …………………………………………..

173

Dimensions -  Đo kích thước……………………………………………………..

174

Các công cụ đo kích thước…………………………………………………..

175

Element Dimensioning ……………………………………………………….

175

Alignment – canh chỉnh ………………………………………………………

178

Association ……………………………………………………………………

175

Linear Dimensioning – Đo kích thước tuyến tính …………………………

180

Angular dimensioning – đo góc ……………………………………………

183

Tạo kích thước dạng Ordinate ……………………………………………

184

Chỉnh sửa các kích thước hiện có …………………………………………

184

Thay đổi Kích thước………………………………………………………….

184

Kiểm tra Kích thước………………………………………………………….

186

Các lời khuyên và mẹo……………………………………………………………..

186

Tổng kết chương……………………………………………………………………

187

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

187

 

Chương 7

Các tập tin thiết kế MicroStation …………………………………………………….

 

189

Nội dung chương học: …………………………………………………………….

189

Trước khi bắt đầu ………………………………………………………………….

189

Mục đích chương học: …………………………………………………………….

189

Kiến thức khởi đầu:  ………………………………………………………………

189

Câu hỏi ………………………………………………………………………

190

Trả lời …………………………………………………………………………

190

Các tập tin thiết kế MicroStation …………………………………………………..

190

Đóng tập tin…………………………………………………………………..

190

Lưu thông tin…………………………………………………………………

191

Tạo một tập tin thiết kế MicroStation………………………………………

191

Seed files – Tập tin hạt giống ………………………………………………

192

Làm việc với các tập tin…………………………………………………………….

193

Thiết lập các đơn vị làm việc………………………………………………

193

Nén các tập tin……………………………………………………………….

195

Lưu trữ hình học……………………………………………………………………

195

Các mô hình………………………………………………………………….

195

Các khung nhìn được lưu…………………………………………………..

195

Kết thúc một phiên làm việc MicroStation………………………………………

199

Save Settings …………………………………………………………………

199

Các lời khuyên và mẹo……………………………………………………………

199

Tổng kết chương………………………………………………………………….

200

Câu hỏi ……………………………………………………………………….

200

 

Chương 8

Tổ chức dữ liệu thiết kế ……………………………………………………………….

 

201

Nội dung chương học: …………………………………………………………….

201

Mục đích chương học: ……………………………………………………………..

201

Kiến thức khởi đầu:  ………………………………………………………………..

201

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

202

Trả lời  …………………………………………………………………………

202

References – tham chiếu ………………………………………………………….

202

Đính kèm tham chiếu …………………………………………………………

203

Thiết lập cho đính kèm ………………………………………………………

204

Cập nhật các phần tử tham chiếu…………………………………………..

205

Xử lý tham chiếu……………………………………………………………..

206

Chuyển đổi và kích hoạt tham chiếu………………………………………

207

Tham chiếu các level ………………………………………………………..

208

Độ trong suốt và sự ưu tiên………………………………………………….

208

Bỏ đính kèm tham chiếu…………………………………………………..

209

Tham chiếu lồng …………………………………………………………….

209

Giải quyết vấn đề các đơn vị làm việc khác nhau ………………………

211

Mô hình ……………………………………………………………………………..

215

Các loại mô hình…………………………………………………………….

216

Tạo mô hình…………………………………………………………………..

216

Vẽ thành phần bằng các mô hình…………………………………………

217

View composition (tổ hợp khung nhìn) ……………………………………

221

Cắt xén các mô hình được tham chiếu ……………………………………

221

Xuất bản mô-hình-i…………………………………………………………..

224

Raster Referene – Tham chiếu ảnh Raster ………………………………………

226

Thiết lập đính kèm …………………………………………………………..

227

Đính kèm tài liệu PDF………………………………………………………………

230

Mẹo và mánh ………………………………………………………………………..

231

Tổng kết chương ……………………………………………………………………

232

Câu hỏi …………………………………………………………………………

232

 

Chương 9

Tổ chức dữ liệu của dự án …………………………………………………………….

 

233

Nội dung chương học: ……………………………………………………………..

233

Mục đích chương học: ……………………………………………………………..

233

Kiến thức khởi đầu: ………………………………………………………………..

233

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

233

Trả lời ………………………………………………………………………….

234

Project Explorer …………………………………………………………………….

234

Liên kết các tập tin dự án tới thành phần…………………………………

236

Thuộc tính liên kết……………………………………………………………

236

Thẩm định liên kết……………………………………………………………

237

Mẹo và mánh ……………………………………………………………………….

237

Tổng kết chương …………………………………………………………………..

237

Câu hỏi ……………………………………………………………………….

237

 

Chương 10

Tạo bản In thiết kế ……………………………………………………………………….

 

239

Nội dung chương học:. …………………………………………………………….

239

Trước khi bắt đầu …………………………………………………………………..

239

Mục đích chương học: ……………………………………………………………..

239

Kiến thức khởi đầu: …………………………………………………………………

239

Câu hỏi …………………………………………………………………………

239

Trả lời ………………………………………………………………………….

240

Các khái niệm cơ bản về in………………………………………………………..

240

Lựa chọn vùng in…………………………………………………………….

240

Thiết lập chế độ màu in ……………………………………………………..

241

Lựa chọn một máy in………………………………………………………..

242

Thiết lập các thông số in…………………………………………………….

243

Đính kèm bảng bút……………………………………………………………

246

Xem trước kết quả in…………………………………………………………

246

Tạo bản in……………………………………………………………………..

247

Tạo các trang hoàn tất được áp dụng tỷ lệ  ……………………………………

248

Làm việc với các đường ranh giới …………………………………………

248

Sử dụng khung tỉ lệ 01:01…………………………………………………..

249

Co-giãn một khung để phù hợp với các phần tử…………………………

252

Mẹo và mánh……………………………………………………………………….

253

Tổng kết chương …………………………………………………………………..

254

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

254

 

Chương 11

Đáp án các câu hỏi tổng kết cuối chương …………………………………………

 

255

Chương 1:  Chào mừng bạn đến với MicroStation……………………………

255

Câu hỏi ………………………………………………………………………

255

Trả lời ………………………………………………………………………..

255

Chương 2: Tạo phần tử ………………………………………………………….

255

Câu hỏi ………………………………………………………………………

255

Trả lời…………………………………………………………………………

256

Chương 3: Nhập dữ liệu chính xác với AccuDraw………………………………

256

Câu hỏi ……………………………………………………………………….

256

Trả lời …………………………………………………………………………

256

Chương 4: Làm việc với các phần tử sẵn có ……………………………………

257

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

257

Trả lời …………………………………………………………………………

257

Chương 5: Sửa đổi phần tử hiện có……………………………………………..

258

Câu hỏi………………………………………………………………………..

258

Trả lời …………………………………………………………………………

258

Chương 6: Chú giải cho thiết kế…………………………………………………..

258

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

258

Trả lời …………………………………………………………………………

259

Chương 7: Các tập tin thiết kế MicroStation……………………………………

259

 Câu hỏi ………………………………………………………………………

259

Trả lời …………………………………………………………………………

260

Chương 8: Tổ chức dữ liệu thiết kế………………………………………………

260

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

260

Trả lời …………………………………………………………………………

261

Chương 9: Tổ chức dữ liệu của dự án……………………………………………

261

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

261

Trả lời ………………………………………………………………………….

261

Chương 10: Tạo bản In cho thiết kế ……………………………………………..

262

Câu hỏi ………………………………………………………………………..

262

Trả lời ………………………………………………………………………….

262

 Chương 12

Bài tập thiết kế

 

265

Nội dung thiết kế ……………………………………………………………………

265

Các tham số ………………………………………………………………….

266

Phương pháp thiết kế ……………………………………………………………..

267

Xem lại thiết kế …………………………………………………………………….

268

Bài tập thiết kế thứ hai ……………………………………………………………..

268

Phương pháp thiết kế ………………………………………………………

268

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan