bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Siemens PLM, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng cho đào tạo

Sách Solid Edge Fundamentals của hãng phần mềm Siemens PLM, sách này do Micad tổng hợp lại và dịch sang tiếng việt. Giúp học viên sau khi kết thúc khóa học  có thể sử dụng phần mềm thiết kế chuyên dụng Solid Edge để xây dựng các thiết kế 3D, kiểm tra bền, chuyển vị, hợp lý hóa thiết kế của tất cả các kết cấu cơ khí nói chung, chi tiết máy nói riêng và các kết cấu thép đơn giản, lắp ráp các chi tiết thiết kế thành hệ thống máy móc, hoặc hệ thống kết cấu hoàn chỉnh, đồng thời xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật 2D từ khối 3D nhanh chóng và chính xác.

Sách dày 1200 trang A4, gồm 18 chương cùng một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. 

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với Quý khách hàng mục lục sách Sách Solid Edge Fundamentals được MICAD dịch trong năm 2014 như sau:

Chương 1: Vẽ phác họa 2D Sketch………………………………………….1

Chương 2: Giới thiệu về thiết kế với thành phần Synchronous…………..178

Chương 3: Xây dựng các thành phần xử lý…………………………….…250

Chương 4: Di chuyển và xoay mặt phẳng……………………….…….….316

Chương 5: Làm việc với quan hệ mặt phẳng……………………………..440

Chương 6: Thiết kế với các thành phần Synchronous và Ordered……….559

Chương 7: 3D Sketch – Vẽ phác họca trong không gian 3 chiều…………683

Chương 8: Xây dựng một bộ phận lắp ráp………………….…………….696

Chương 9: Tạo bản vẽ chi tiết…………………………………………….764

Chương 10: Engineering Reference – Thiết kế nhanh chi tiết cơ khí ………806

Chương 11: Thiết kế kim loại tấm với thành phần Order…………………817

Chương 12: Thiết kế kim loại tấm với thành phần Synchronous…………..875

Chương 13: Xây dựng bộ phận lắp ráp dùng mối hàn……………………939

Chương 14: Tạo ống Tube với XpressRoute………….…………………..974

Chương 15: Frame – Thiết kế khung dầm……………………….………..997

Chương 16: Animation Simulation – Mô phỏng chuyển động………….1048

Chương 17: Mô phỏng lực trong môi trường lắp ráp……..………………1078

Chương 18: Mô phỏng lực trên cấu trúc khung…………….……….……1091

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan