bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng SolidCAM, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền.

Bộ sách hướng dẫn sử dụng của hãng phần mềm SolidCAM  là  một nguồn tài nguyên chứa đựng từ các khái niệm cản bản cho tới kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và kinh nghiệm thiết kế quý báu. Hãng SolidCAM coi các cuốn sách này là tài sản quý, chủ trương không đưa ra thị trường, dành riêng cho người sử dụng có bản quyền. Được sự cho phép của hãng SolidCAM, công ty Micad đã tiến hành dịch một số cuốn trong bộ sách trên ra tiếng Việt dành tặng riêng cho các quý khách hàng của mình. Sách không được bán ra các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

 

Sách dày 295 trang A4, gồm 8 chương cùng một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng SolidCAM cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như  các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.
Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu bộ sách này sẽ giúp các thiết kế viên có được một nền kiến thức SolidCAM vững chắc cũng như một phương pháp sử dụng SolidCAM hiệu quả và thành công.

Dưới đây là mục lục chi tiết của cuốn sách hướng dẫn sử dụng  SOLIDCAM 2.5D MILLING:

Chương 1 : Giới thiệu
1.1 Về khóa học này ………………………………………………………………………………….. 9
1.2. Các khái niệm cơ bản ………………………………………………………………………… 11
1.3 Tổng quan về quy trình ……………………………………………………………………….. 11

Chương 2 : Định nghĩa CAM-Part
Bài tập thực hành: Định nghĩa CAM-Part (chi tiết gia công) …………………………… 15

Chương 3: Các bước gia công SolidCAM 2.5D
Bài tập thực hành: Gia công vỏ máy…………………………………………………………… 36
Bài tập: Gia công lớp vỏ máy…………………………………………………………………….. 92
Bài tập : Gia công giá giữ ……………………………………………………………………….. 164
Bài tập : Gia công hộp Electronic……………………………………………………………… 166
Bài tập: gia công bàn kẹp ……………………………………………………………………….. 169
Bài tập : Gia công một chi tiết máy cơ bản ………………………………………………… 177
Bài tập : Gia công vỏ máy ……………………………………………………………………….. 181
Bài tập: Gia công phần đế một khung lắp ráp …………………………………………….. 188

Chương 4: Phay 4 trục chỉ số hóa
Bài tập: Gia công khung máy ………………………………………………………………….. 201
Bài tập : Gia công bệ lắp ráp …………………………………………………………………… 220

Chương 5: Axis Milling
Bài tập: Gia công bàn kẹp ………………………………………………………………………. 231

Chương 6: Hộp công cụ ………………………………………………………………………. 235

Chương 7: Tự động nhận diện thành phần
Bài tập: Pocket Recognition – tìm hốc ……………………………………………………….. 241
Bài tập : Mounting Box Machining – Gia công hộp lắp ráp ……………………………. 249
Bài tập : Drill Recognition – Nhận diện thành phần khoan ……………………………. 251
Bài tập: Electronic Box Machining – gia công hộp điện ………………………………. 276

Chương 8: Lệnh đơn Settings của SolidCAM ………………………………………… 279

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan