bê tông sỏi nhẹ

 

1. Giả sử bạn có một file đang được thiết kế trong môi trường NX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đưa file này vào trong SE (Tạo Part mới–>Sử dụng lệnh Part copy để đưa file NX vào). Quá trình đưa file NX vào SE không có bất kỳ sự chuyển đổi nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thay đổi kích thước file trên NX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sau khi kích thước bị thay đổi trên NX –> tiến hành cập nhật file này trên SE. Sử dụng lệnh Update link để cập nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận: Việc thiết kế trên SE và NX có thể tiến hành song song với nhau, Việc cập nhật NX file rất dễ dàng khi file này được đưa vào SE để tiếp tục công việc thiết kế bộ lắp ráp. Dựa trên file NX để làm tham chiếu.

Thank you!

MiCAD Team

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan