bê tông sỏi nhẹ

Mstower_Web09

Dựng mô hình Guyed Tower

Lời giới thiệu: MSTower là một phần mềm của hãng Bentley Systems, chuyên phục vụ việc thiết kế tháp thép. Phần mềm này đã được tin dùng bởi các trung tâm thiết kế hàng đầu trong ngành truyền thông tại Vietnam như của TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP) hay CÔNG TY CỔ PHẦN [...]

Mstower_Web14

Dựng mô hình Lattice Tower

  Lời giới thiệu: MSTower là một phần mềm của hãng Bentley Systems, chuyên phục vụ việc thiết kế tháp thép. Phần mềm này đã được tin dùng bởi các trung tâm thiết kế hàng đầu trong ngành truyền thông tại Vietnam như của TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP) hay CÔNG TY CỔ [...]

18 h11

Phần mềm MicroStation: Vẽ và sử dụng Fence hình tròn để tạo hình trích trong MicroStation

Bạn cần tạo một hình trích của một chi tiết với một tỉ lệ lớn hơn chi tiết sãn có. Một Fence hình tròn kết hợp với chế độ Clip sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn.

18 h1

Phần mềm MicroStation: Sử dụng một fence block để hiệu chỉnh các phần tử trong MicroStation

Giả sử bạn đã có sẵn một bộ trục vít. Bạn đang cần sao chép chỉ phần trục vít để tạo ra một bộ trục vít mới. Hãy thử nghiệm Fence sẽ hữu ích như thế nào cho bạn trong việc này.

17 h1

Phần mềm MicroStation: Làm việc với Fence trong MicroStation

Một phương cách để nhóm các phần tử lại với nhau là sử dụng công cụ Place Fence. Một Fence (hàng rào) là một đường viền tạm thời, được vẽ bao chứa một số phần tử nhằm mục đích thực hiện một tác vụ đối với nhóm các phần tử này. Hộp công cụ Fence [...]

11 h6

Phần mềm MicroStation: Tính năng Level của phần mềm MicroStation

Khi bản vẽ của ta đã bắt đầu đạt đến một độ phức tạp mới, đã tới lúc ta tổ chức lại các thông tin bản vẽ, chia chúng ra thành các phần có tính hữu dụng. Khi một họa viên vẽ nhiều thành phần khác nhau của một tòa nhà thường là các thành phần này sẽ xuất hiện trên nhiều bản giấy can khác nhau.

10 h2

Phần mềm MicroStation: Element symbology

Trong một bản vẽ, đôi khi bạn sẽ khó phân biệt phần tử này với phần tử khác. Tác vụ này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu tất cả các phần tử trông giống nhau. MicroStation cho ta định nghĩa thuộc tính, tức các điểm phân biệt, cho các phần tử bản vẽ qua động tác ấn định gía trị khác nhau cho Element Attributes (thuộc tính phần tử).

09 h6

Phần mềm MicroStation: Thực hiện các đo đạc trong MicroStation

Sau khi đã có thể vẽ các phần tử với kích cỡ chính xác cũng như tại các vị trí chính xác, ta cần đo đạc kết quả của mình. Điều này sẽ trở nên quan trọng hơn khi ta học được các kỹ thuật thiết kế có bao gồm sự tương tác giữa các phần tử khác nhau cũng như các công cụ khác nhau.

07 h2

Phần mềm MicroStation: Các công cụ hiệu chỉnh trong MicroStation

Tính năng copy tạo ra bản sao chép của các phần tử sẵn có mà không ảnh hưởng đến phần tử gốc. Nhận diện phần tử cần được sao chép với một Data Point rồi bạn nhập một Data Point thứ 2 tại nơi bạn muốn có bản sao chép. Sau đó bạn có thể tạo ra các bản sao chép khác nữa qua việc nhập Data Point.

06.1 h1

Phần mềm MicroStation: Các chế độ bắt điểm (Snap Modes) trong MicroStation

Điểm giữa của một đoạn thuộc phần tử, nằm gần với con trỏ nhất. (Đối với cung tròn ê-líp, chương trình sẽ bắt vào điểm nằm trên cung tròn, tại vị trí một nửa góc quét, khác với điểm nằm tại một nửa khoảng cách cung.)

04.h2

Phần mềm MicroStation: Thiết lập cho AccuSnap trong MicroStation

AccuSnap cung cấp những tính năng bắt điểm căn bản và một sự trợ giúp hình họa cho việc bắt điểm vào phần tử. Trong chế độ AccuSnap, bạn chỉ cần chọn một công cụ và dịch con trỏ lên trên phần tử đó, để AccuSnap tìm và hiển thị điểm bắt gần nhất cho bạn. Khi nhìn thấy điểm bắt đúng đắn, bạn hãy nhập một Data Point để chấp nhận điểm này.

05.h4

Phần mềm MicroStation: Giới thiệu AccuSnap trong MicroStation

Khi thực hiện các tác vụ liên quan đến cấu trúc hình học trên một bản vẽ, nhiều khi bạn muốn định nghĩa một mối quan hệ đặc biệt giữa tác vụ của công cụ hiện hành và một phần tử có sẵn trong thiết kế. MicroStation cho phép bạn làm việc chính xác với một hệ thống tìm ra vị trí của các phần tử hoặc của nhiều điểm khác nhau trên phần tử.

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan