bê tông sỏi nhẹ

04.h2

Phần mềm MicroStation: Thiết lập cho AccuSnap trong MicroStation

AccuSnap cung cấp những tính năng bắt điểm căn bản và một sự trợ giúp hình họa cho việc bắt điểm vào phần tử. Trong chế độ AccuSnap, bạn chỉ cần chọn một công cụ và dịch con trỏ lên trên phần tử đó, để AccuSnap tìm và hiển thị điểm bắt gần nhất cho bạn. Khi nhìn thấy điểm bắt đúng đắn, bạn hãy nhập một Data Point để chấp nhận điểm này.

05.h4

Phần mềm MicroStation: Giới thiệu AccuSnap trong MicroStation

Khi thực hiện các tác vụ liên quan đến cấu trúc hình học trên một bản vẽ, nhiều khi bạn muốn định nghĩa một mối quan hệ đặc biệt giữa tác vụ của công cụ hiện hành và một phần tử có sẵn trong thiết kế. MicroStation cho phép bạn làm việc chính xác với một hệ thống tìm ra vị trí của các phần tử hoặc của nhiều điểm khác nhau trên phần tử.

04.3 h6

Phần mềm MicroStation: Các chế độ vẽ của AccuDraw trong MicroStation

Để hiểu AccuDraw tốt hơn, ta phải xem xét các phương pháp khác nhau cho việc định vị Data Point trên mặt phẳng vẽ của tính năng này. Ta sẽ xem xét lại 2 chế độ vẽ chuẩn, Rectangular (tọa độ vuông góc) và Polar (tọa độ cực), sau đó ta sẽ bàn luận tiếp đến cách tạo độ chính xác trong mỗi phương pháp này.

07 h1

Phần mềm MicroStation: Các phím tắt mặc định của MicroStation

Smart Lock
Trong hệ tọa độ hình chữ nhật, nó sẽ khóa X thành 0 nếu con trỏ trỏ vào trục Y của mặt phẳng vẽ hay khóa Y bằng 0 nếu con trỏ trỏ vào trục X.
Trong hệ tọa độ góc (Polar), nó sẽ khóa góc thành 00, 900, -900 hoặc 1800 nếu con trỏ đang trỏ lên các trục của mặt phẳng vẽ hoặc nếu không thì nó sẽ khóa Distance vào với giá trị được nhập gần đây nhất.

04.1 h2

Phần mềm MicroStation: Thiết lập AccuDraw trong MicroStation

Cửa sổ AccuDraw Settings cung cấp sự truy cập đến các tham số cho Operation (hoạt động), Display (hiển thị) và Coordinates (tọa độ) của AccuDraw. Bình thường, cửa sổ AccuDraw Settings không cần được hiển thị trên màn hình. Rất nhiều tính năng kiểm soát và thiết lập trong AccuDraw Settings cũng có thể được truy cập qua phím tắt.

05.h4

Phần mềm MicroStation: Giới thiệu công cụ AccuDraw trong MicroStation

Giới thiệu AccuDraw Trong một số trường hợp, chúng ta vẽ một loạt đoạn thẳng qua việc nhập các điểm Data Point tại các vị trí gần đúng. Trong đa phần trường hợp, bạn cần một độ chính xác cao hơn để hoàn tất bản vẽ. AccuDraw là công cụ hỗ trợ cho bạn nhập [...]

04.h4

Phần mềm MicroStation: Thay đổi View Attributes (thuộc tính khung nhìn) trong MicroStation

Hình bên dưới là bản vẽ mặt bằng chỉ ra kích thước, nhãn, biểu tượng cùng các thành phần của ngôi nhà cao tầng ví dụ như tường, cầu thang, cửa ra vào, v.v… – nhiều thông tin đến mức nếu hiển thị tất cả, bản vẽ sẽ trở thành khó đọc.

03.h2

Phần mềm MicroStation: Pop Set và cửa sổ Tool Settings trong MicroStation

Cửa sổ Tool Settings xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn một công cụ MicroStation. Cửa sổ này có chứa các thiết lập, ấn định cách thức hoạt động của công cụ được chọn, và tên của công cụ sẽ xuất hiện trong thanh tựa đề của cửa sổ. Nút lệnh Pot Set sẽ [...]

Pipe Process

Phần mềm Openplant PowerPID: Pipe process design library

Những giải pháp thiết kế đường ống là khác nhau theo những lĩnh vực khác nhau, thiết kế 2D cởi mở và linh hoạt của phần mềm Openplant PowerPID mang đến cho người thiết kế tiện lợi trong việc lựa chọn các thành phần với các ký hiệu thuộc thư viện (Libry process) đầy phong phú thuộc nhóm Piping Processs.

Thu-vien-Enquiment-150x150

Enquiment design library

Thư viện thuộc Enquiment đầy phong phú và đa dạng, các ký hiệu và thông số kỹ thuật được xác định theo chuẩn ISO 19256. Vào Tasks và chọn thẻ Enquiment và chọn các thành phần theo yêu cầu thiết kế như chọn Pump, Compressors, Blower, Drivers, Tanks& Vessels, Nozzles, Heat Exchanger, Filters, Conveyors, Classifiers, Agitators…

INSTRUMENT-150x150

Instrument design library

Thư viện thuộc Instruments phong phú và đầy đủ tính năng, và với bất kỳ sự thiết kế P&ID nào bao giờ cũng cần có các thiết bị đo đạc – tính toán đối với dòng chảy có thể dòng khí, dòng hơi và nước để tiện việc giám sát – so sánh với các thông số thiết kế, kiểm soát thông tin đúng đắn trong vận vận hành cũng như kiểm chứng thiết kế.

Huong-tham-so-121x121

Thiết kế hướng tham số

Khi thay đổi tham số thì bản vẽ tự động cập nhật…Một tiện lợi thấy rõ ở Openplant PowerPID là khả năng thay đổi theo hướng tham số một thành một được lựa chọn, ngay lập tức sự thay đổi đó là được cập nhập trong bản vẽ hiện hành, nó giúp cho người thiết kế kiểm soát nhanh và sửa nhanh theo ý muốn mà không bỏ qua một sai sót nào.

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan