bê tông sỏi nhẹ

02.h1

Phần mềm MicroStation: The working environment of MicroStation

Bạn vừa làm việc với chuột, giờ ta sẽ xét kỹ hơn cả môi trường ta đang làm việc. Hình minh hoạ dưới đây sẽ nhận diện đa phần các tính năng đó.

01.h1

Phần mềm MicroStation: The mouse functions in MicroStation

Với chuột, bạn có thể thực hiện 3 chức năng chính:

1. Data Point – Chọn lệnh hoặc các mục của lệnh đơn từ giao diện và định vị điểm, ví dụ như điểm bắt đầu và kết thúc cho một đoạn thẳng.

© 2006-2017 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-8) 3922 5801 | Fax: (84-8) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan