bê tông sỏi nhẹ

[Hướng Dẫn Simcenter 3D]- 03 – Phân Tích Lưu Lượng (Flow Analysis Of A Valve)| Siemens Simcenter 3D

Phần mềm Simecenter 3D  dành cho phân tích của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phân tích sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty [...]

[Hướng dẫn Simcenter]-01-Phân Tích Ứng Lực

Linear Statics Analysic Bài toán về phân tích tuyến tĩnh giải để tìm ra các ứng suất và sự chuyển vị. Video hướng dẫn bạn một quy trình làm việc sử dụng hình học được tạo từ hệ thống CAD. Thông qua các bước tạo lưới, gán vật liệu, các ràng buộc, yêu cầu tự [...]

[Hướng Dẫn Simcenter]- 02 – Phân Tích Truyền Nhiệt Với Simcenter 3D (Heat Transfer Analysis)

NX dành cho phân tích của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phân tích sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty lớn. Vinh dự [...]

[Hướng Dẫn NX] – 03 -Lệnh WCS Dynamics – xử lý động hệ tọa độ làm việc

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

[Hướng Dẫn NX] – 02 – Lệnh Measure Extremes – Đo các cực

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

[Hướng Dẫn NX] – 01 – Lệnh Measure Distance – Đo Khoảng Cách

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

nx-training

Khóa học NX Basic Design – Thiết kế với NX – Phần Cơ Bản

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

nx-training

Khóa học NX Intermediate NX Design and Assemblies – Thiết kế với NX, phần Nâng Cao và Bộ Phận Lắp Ráp

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Manufacturing Fundamentals – Gia công với NX, Phần Cơ Bản

NX dành cho gia công” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Fixed-axis and Multi-axis Milling – Gia công với NX, Phần Nâng Cao

NX dành cho gia công” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Turning Manufacturing Process – Quy trình gia công tiện với NX

NX dành cho gia công” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

tc-training

Khóa học Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter

NX dành Quản lý vòng đời sản phẩm” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm mạnh mẻ , linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các tập đoàn [...]

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan