bê tông sỏi nhẹ

nx-training

Học NX Ở Đâu Tốt Nhất

Bạn là sinh viên hay bạn là những người đã đi làm và hiện đang có nhu cầu sử dụng phần mềm NX tuy nhiên bạn gặp phải khó khăn khi không biết sử dụng chúng thế nào. Bạn khá bối rối khi không biết ở đâu có dạy sử dụng phần mềm NX, khóa [...]

plant-simulation-training

Khóa học Plant Simulation Basics – Mô phỏng nhà máy, Phần Cơ Bản

Nội dung khóa học Plant Simulation Basics – Mô phỏng  nhà máy, Phần Cơ Bản (5 học viên, 5 ngày) 1. Giới thiệu khóa học 2. Các khái niệm về mô phỏng 3. Bắt đầu học 4. Bắt đầu với mô phỏng nhà máy Plant Simulation 5. Giao diện người dùng của Plant Simulation 6. Tùy [...]

tc-training

Khóa học Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter

Nội dung khóa học Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter (5 học viên, 5 ngày) Giới thiệu phần mềm Teamcenter Làm việc trong My Teamcenter Làm việc với các mục trong Teamcenter Xem và sửa đổi thuộc tính đối tượng Quản lý thông tin sử dụng các [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Turning Manufacturing Process – Quy trình gia công tiện với NX

Nội dung khóa học NX CAM Turning Manufacturing Process – Quy trình gia công tiện với NX (5 ngày, 5 người) Chương 1: Thiết lập cho một tác vụ tiện Chương 2: Rough turning & finish turning – tiện thô và tiện tinh Chương 3: Centerline drilling – khoan đường tâm sử dụng máy tiện [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Fixed-axis and Multi-axis Milling – Gia công với NX, Phần Nâng Cao

Nội dung khóa học NX CAM Fixed-axis and Multi-axis Milling – Gia công với NX, Phần Nâng Cao (5 học viên, 5 ngày) CHƯƠNG 1. Manufacturing Assemblies – Giới thiệu bộ phận lắp ráp gia công 1.1. Sử dụng bộ phận lắp ráp cho gia công 1.2. Bài tập: sử dụng một bộ phận lắp [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Manufacturing Fundamentals – Gia công với NX, Phần Cơ Bản

Nội dung khóa học NX CAM Manufacturing Fundamentals – Gia công với NX, Phần Cơ Bản (5 học viên, 5 ngày) Chương I. Cơ Bản Về Gia Công Trong NX ### 1.1: Tổng Quan Về Gia Công Mức Cơ Bản Và Thuật Ngữ Cam ### 1.2: Cad/Cam Process – Quy Trình Thiết Kế Và Gia [...]

nx-training

Khóa học NX Intermediate NX Design and Assemblies – Thiết kế với NX, phần Nâng Cao và Bộ Phận Lắp Ráp

Nội dung khóa học NX Intermediate NX Design and Assemblies – Thiết kế với NX, phần Nâng Cao và Bộ Phận Lắp Ráp  (05 học viên, 05 ngày) CHƯƠNG 1: INTERMEDIATE CURVES – ĐƯỜNG CONG TRUNG GIAN ### 1.1. Point Set – tổ hợp điểm. ### 1.2. Project Curve – ánh xạ đường cong. ### 1.3. [...]

nx-training

Khóa học NX Basic Design – Thiết kế với NX – Phần Cơ Bản

Nội dung khóa học NX Basic Design – Thiết kế với NX , Phần Cơ Bản (5 học viên, 5 ngày) Chương 1: Mở Và Làm Việc Với Các Chi Tiết Máy ### 1.1. NX Interface – Tổng Quan Về Giao Diện Người Dùng ### 1.2. Lệnh Open – Mở Tập Tin ### 1.3. Lưu Tập [...]

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan