bê tông sỏi nhẹ

Ở đây mặc định thiết lập cho phím chuột như sau:
Data Point = phím chuột trái
Reset = phím chuột phải

Để hiểu AccuDraw tốt hơn, ta phải xem xét các phương pháp khác nhau cho việc định vị Data Point trên mặt phẳng vẽ của tính năng này. Ta  sẽ xem xét lại 2 chế độ vẽ chuẩn, Rectangular (tọa độ vuông góc) và Polar (tọa độ cực), sau đó ta sẽ bàn luận tiếp đến cách tạo độ chính xác trong mỗi phương pháp này.

A. Phương pháp vẽ tọa độ vuông góc
Chế độ vẽ Rectangular là phương pháp chính của MicroStation cho việc nhập vào một vị trí. Trong chế độ này, ta sử dụng các giá trị tọa độ X và Y để định vị điểm. Khi AccuDraw ở chế độ Rectangular, la bàn của nó sẽ xuất hiện dưới dạng một hình vuông. Sử dụng chế độ Rectangular bạn có thể tạo đoạn thẳng dưới đây qua việc xác định một điểm cuối của nó, sau đó, sử dụng dụng tính năng dịch chuyển song song như chỉ trong hình, bạn nhập vào điểm cuối đối diện.

Minh họa: Làm việc trong chế độ vẽ Rectangular

Giờ ta  hãy sử dụng AccuDraw để vẽ đoạn thẳng trên.

Vẽ một đoạn thẳng với độ chính xác X/Y (chế độ Rectangular)

1. Chọn công cụ Place SmartLine

2. Nhập một Data Point tại một điểm bất kỳ trên khung nhìn.
Bạn sẽ không nhìn thấy hình chữ X của AccuSnap. Bởi đây chỉ là một điểm trong không gian mà thôi.

 

 

 

 

 

 

Minh họa: Cửa sổ AccuDraw – AccuDraw trong chế độ hình chữ nhật.

Cửa sổ AccuDraw chỉ ra các giá trị 0 là giá trị khởi đầu cho X và Y. Tiêu điểm nhập liệu bây giờ ở một trong hai trường của AccuDraw. Nếu bạn dịch con trỏ, bạn sẽ thấy một sự thay đổi.

3. Dịch con trỏ sang phải (dọc theo trục X dương)
Tiêu điểm bây giờ ở trong trường X.
Khi trường này được tô nổi bật, là tiêu điểm của AccuDraw đang ở trong trường này.

4. Nhập số 2.75 (qua bàn phím), sau đó dịch con trỏ lên trên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng hiển thị động của đoạn thẳng phản ánh giá trị bạn vừa nhập vào. Cụ thể hơn, trường X tự động khóa để bảo tồn giá trị bạn vừa nhập vào và tiêu điểm nhập liệu nhảy sang trường Y. Đoạn thẳng được hiển thị động, thể hiện khoảng dịch chuyển song song 2.75 tính theo trục X. Bạn cũng nên để ý rằng bạn có thể bấm phím Tab, phím Enter, phím mũi tên hướng xuống để dịch chuyển giữa các trường X và Y.

Khi bạn nhập vào số 2.75, đoạn thẳng sẽ thay đổi động với mỗi chữ số được nhập qua bàn phím. Khả năng thay đổi động theo mỗi động tác bấm phím này cung cấp cho bạn sự phản hồi trực quan từ quá trình thiết kế và giúp cho bạn tóm bắt các lỗi lầm trước khi chúng có cơ hội xảy ra (ví dụ như việc nhập vào số 275 thay vì số 2.75).

Dịch con trỏ lên phía trên của màn hình (theo trục Y dương). Đoạn thẳng chưa được vẽ thật sự, chỉ được hạn chế để tuân thủ giá trị bạn đã nhập vào. Tiêu điểm nhập liệu key-in tự động chuyển sang trường Y, sẵn sàng chấp nhận giá trị nhập tiếp theo.

5. Nhập vào giá trị Y là 1.5

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn thẳng bây giờ được hiển thị động với giá trị X là 2.75 và giá trị Y là 1.5.
Thêm một lần nữa, xin nhắc lại rằng đoạn thẳng vẫn chưa được vẽ thực sự, mặc dù nó bây giờ đã được hạn chế một cách hoàn hảo bởi cặp giá trị X/Y vừa được đưa vào. Nếu muốn, bạn vẫn có thể thay đổi các giá trị này, mở khóa cho các trường, v.v…

6. Nhập một Data Point để hoàn tất quá trình vẽ đoạn thẳng.

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa: Hoàn tất đoạn thẳng

7. Nhấn Reset.
Mặc dù các bước bài tập trên đây lấy đi của bạn một chút thời gian qua các tranh minh họa, nhưng bình thường khi thiết kế, công việc này sẽ được thực hiện rất nhanh chóng – Data Point, 2.75, 1.5, Data Point.
Hãy tự bạn kiểm tra lại, gắng thực hiện công đoạn trên cho nhanh chóng bằng cách lặp lại qui trình và chuỗi lệnh nhiều lần.

B. Chế độ vẽ Polar (tọa độ cực)

Chế độ vẽ Polar (dành cho việc ấn định một khoảng cách của một góc tương đối đối với điểm gốc) là phương pháp thứ 2 của MicroStation cho việc nhập vị trí. Chế độ này cũng tương tự như việc sử dụng tọa độ góc trong hình học phẳng. Bạn làm việc trong chế độ này, la bàn AccuDraw sẽ xuất hiện dưới dạng hình tròn.

Ta  sử dụng chế độ này để vẽ các điểm tại các khoảng cách xác định và tạo thành các góc xác định kể từ điểm gốc. Bạn có thể sử dụng AccuDraw trong chế độ này để vẽ kể cả đoạn thẳng lẫn cung tròn.

 

 

 

 

 

 

Minh họa: Làm việc trong chế độ vẽ Polar

Ta hãy sử dụng AccuDraw để vẽ đoạn thẳng.
Vẽ một đoạn thẳng với khoảng cách/góc (chế độ Polar)

1. Sử dụng tiếp tục công cụ Place SmartLine, nhập vào điểm thứ nhất tại vị trí.

2. Nhấn Space bar (phím cách) để chuyển sang chế độ vẽ Polar.

 

 

 

 

 

 

Minh họa: La bàn của AccuDraw trong chế độ Polar – Cửa sổ AccuDraw

Cửa sổ AccuDraw phản ánh lại và hiển thị giá trị của khoảng cách/Angle là 0. Tiêu điểm nhập liệu đứng trong trường Distance (khoảng cách), vì AccuDraw cho rằng bạn muốn nhập một khoảng cách qua bàn phím.
Nếu tiêu điểm nhập liệu không ở trong trường Distance, hãy nhấn Tab hoặc mũi tên hướng xuống để chuyển.

3. Nhập giá trị 3.5 cho Distance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa: La bàn AccuDraw trong chế độ Polar – Cửa sổ AccuDraw

Tính năng hiển thị động của đoạn thẳng thay đổi để phản ánh giá trị vừa nhập được. Bên cạnh đó, trường khoảng cách tự động khóa lại để bảo toàn giá trị vừa nhập.
Đoạn thẳng được hiển thị động với chiều dài 3.5
Đoạn thẳng chưa được vẽ, nó chỉ được hạn chế để thỏa mãn giá trị vừa nhập. Tiêu điểm nhập liệu không tự động chuyển sang trường Angle. Bạn cần nhấn phím A hoặc phím Tab hoặc mũi tên hướng xuống để thay đổi tiêu điểm nhập liệu sang trường Angle.

4. Nhấn phím mũi tên hướng xuống hoặc Tab.
Tiêu điểm nhập liệu chuyển sang trường Angle.

5. Nhập giá trị góc 15.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn thẳng bây giờ được tự động hiển thị với chiều dài 3.5 và góc 15.5.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng đoạn thẳng chưa được vẽ thật sự, mặc dù nó đã được hạn chế hoàn toàn qua những giá trị xác định. Nếu muốn, bạn vẫn có thể thay đổi các giá trị này.

6. Nhập một Data Point để hoàn tất việc vẽ đoạn thẳng.

 

 

 

 

 

 

Minh họa: Hoàn tất đoạn thẳng.

7. Nhấn Reset

Việc vẽ đoạn thẳng trong thực tế thật ra rất nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi xin nhắc tóm tắt: Data Point, 3.5, mũi tên hướng xuống hoặc Tab, 15.5, Data Point. Hãy tự thử nghiệm lại.

© 2006-2017 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-8) 3922 5801 | Fax: (84-8) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan