bê tông sỏi nhẹ

 

Lời giới thiệu: MSTower là một phần mềm của hãng Bentley Systems, chuyên phục vụ việc thiết kế tháp thép. Phần mềm này đã được tin dùng bởi các trung tâm thiết kế hàng đầu trong ngành truyền thông tại Vietnam như của TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP) hay CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCS…Vinh dự được Bentley lựa chọn làm đối tác triển khai các dự án MStower tại Vietnam từ 2016, sau đây MICAD xin trân trọng giới thiệu một bài thực hành thiết kế tháp lattice.

Dựng mô hình Lattice Tower

Bài này hướng dẫn cách dựng mô hình tháp Lattice Tower trong phần mềm MStower.

 Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể:

 • Tạo tập tin dữ liệu Tower/Mast Data File
 • Định nghĩa tiết diện thép và dữ liệu bu-lông
 • Tạo hình học biên dạng.

Phần 1: Tạo tập tin mới trong MStower:

 •  Khởi chạy MStower bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trên màn hình.
 • Trong hộp thoại MStower License Configuration, chọn hộp kiểm Design Code US và nhấn Close.

Lưu ý: Trong MStower, bạn có thể trở lại hộp thoại MStower License Configuration bằng cách nhấn File > License Configuration… trên thanh công cụ.

 • Trong thanh trình đơn, nhấn File > New.
 • Trong hộp thoại Job File Folder, nhấn OK.
 • Trong hộp thoại Job Name, nhập các thông tin sau:
 •  Job Name: Trussed Tower
 • Sau đó, nhấn OK.
 • Giữ tập tin này mở cho bài tập tiếp theo.

 

 Phần 2: Tạo tập tin dữ liệu tháp Tower/Mast (.td ).

Tập tin dữ liệu tháp sẽ chứa khối dữ liệu mô tả phần hình học tháp bao gồm cả biên dạng, mố trụ, dây cáp chằng, mặt cắt,vật liệu và bu-lông.

  1. Tiếp tục với mô hình từ phần trước.
  2. Trên thanh công cụ, nhấn chọn Tower > Build Tower > Make Tower Data File > Tower/Mast Data.
  3. Trong hộp thoại MStower, nhấn OK.
  4. Trong hộp thoại Geometry Parameter, nhập các thông tin sau:
  • Units: Metric
  • Number of Faces: 4
  • Number of Panels: 4
  • Base Width: 3 meters
  • Base Level: 0 meters

 Cung cấp Skeleton Blocks( khối sơ đồ) cho:

   • User Define Panels (UDP): (chọn)
   • Sections: (chọn)
   • Material: (chọn)
   • Guys: (chọn)
   • Supports: (chọn)
   • Bolt Data: (chọn)

Sau đó, nhấn OK

Giữ hộp thoại Panel: 1 mở cho phần bài tập tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Phần 3: Nhập các thông tin panel

 Trong phần bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập các thông tin panel cho mỗi cấp độ của tháp. (Các panel được mô tả theo thứ tự, từ trên đỉnh tháp.)

Lưu ý: Trong bài tập này, chúng tôi sẽ chỉ định Standard Panels ở mỗi cấp. Standard Panels đã được đưa vào chương trình MStower để hỗ trợ việc thiết kế tháp. Để chỉ định một Standard Panel, bạn xem xét các tùy chọn cho panel mặt, plan bracing (gối giằng), hip bracing (hông giằng) và cross-arms (thanh ngang) trong phần Help của chương trình MStower, chương 6.

 1. Tiếp tục với mô hình từ phần bài tập trước.

2. Trong hộp thoại Panel: 1, nhập các thông tin sau:

   • Panel Height: 3 meters
   •  Top Width: 2 meters
   • Face: XM2
   • Plan: PLX
   • Hip:
   • Cross-Arms:

Sau đó, nhấn OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Trong hộp thoại Panel: 2, nhập các thông tin sau: 

   • Panel Height: 3 meters
   • Top Width: 2.25 meters
   • Face: XM2
   • Plan: PLX
   • Hip:
   • Cross-Arms:

Sau đó, nhấn OK.

4. Trong hộp thoại Panel: 3,nhập các thông tin sau:

   • Panel Height: 3 meters
   • Top Width: 2.50 meters
   • Face: XM2
   • Plan: PLX
   • Hip:
   • Cross-Arms:

Sau đó, nhấn OK.

5. Trong hộp thoại Panel: 4, nhập các thông tin sau:

   • Top Width: 2.75 meters
   • Face: K2
   • Plan: PLX
   • Hip:
   • Cross-Arms:

 

 

Sau đó, nhấn OK.

6. Trên thanh công cụ, nhấp chọn File > Save.

Phần 4: Chỉ định mặt cắt thép

Trong phần bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng và chỉnh sửa thư viện mặt cắt thép Section Library.

   1. Tiếp tục với mô hình từ phần bài tập trước.
   2.  Trên thanh công cụ, nhấn File > Configure > Edit Section Library…
   3. Trong hộp thoại Select Library Source File, tô nổi bật phần thư viện mặt cắt sau:
   4. Source Files: Prog:Us
   5. Sau đó, nhấn OK.
   6. Trong hộp thoại MSEdit “US.asc”, bạn có thể xem lại mỗi mặt cắt đó có sẵn trong thư viện này. Tại thời điểm này, ta sẽ xem lại các mặt cắt sẽ được sử dụng trong mô hình của khóa học này: EA5x5x3/8, EA3x3x1/4, và EA2x2x1/4.

Lưu ý: Sections (mặt cắt) sẽ được gán cho tháp qua Trình soạn thảo văn bản Text Editor trong MStower. Để chỉ định rõ phần mặt cắt trong trình soạn thảo văn bản, bạn hãy chắc chắn sử dụng đúng tên như nó được viết trong thư viện.

   •  Trong hộp thoại MSEdit “US.asc”, nhấn chọn File > Exit.
   • Trong hộp thoại MStower nhấn Yes để sử dụng thư viện mặt cắt này.
   • Trên thanh công cụ, nhấn chọn Tower > Build Tower > Edit Tower Data File.
   • Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa thông tin Sections Database như sau:

 SECTIONS

LIB P:US IFACT 1.0

1  EA5x5x3/8 FY 345 CONNECT C BH 44

2  EA3x3x1/4 FY 248 CONNECT L BH 22

3  EA2x2x1/4 FY 248 CONNECT L BH 22

 Giữ hộp thoại MsEdit mở cho phần bài tập tiếp theo.

 Phần 5: Chỉ định số liệu Bu-lông

 Trong phần bài tập này, bạn sẽ học cách chỉ định số liệu Bu-lông trong MStower Editor. Khối dữ liệu bu-long xác định đường kính bu-lông, độ (grade), và các dữ liệu khác cần thiết cho việc kiểm tra khả năng của các kết nối đầu được nối bằng bu-long.

   1. Tiếp tục với mô hình từ phần bài tập trước.
   2. Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa thông tin khối Bolt Data như sau:

BOLTDATA

G325-3/4 A325 D 19.05 AS 285 FY 634 FU 827

G325-1/2 A325 D 12.70 AS 127 FY 634 FU 827

 Giữ hộp thoại MsEdit mở cho phần bài tập tiếp theo.

 Phần 6: Xác định hình học biên dạng

Trong bài này, bạn sẽ học cách xác định phần hình học cho biên dạng trong MStower Editor. Khối Profile Block sẽ cung cấp dữ liệu được sử dụng để tạo ra tọa độ của các nút (node) và liên kết của các phần tử của tháp. Các panel được mô tả theo thứ tự từ trên đỉnh tháp.

   1. Tiếp tục với mô hình từ phần bài tập trước.
   2. Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa dữ liệu Panel 1 như sau:

PANEL 1 HT 3.000 TW 2.000

FACE XM2 LEG 1 BR1 2 R1 3 R2 3 R3 3 R4 2 R5 2

PLAN PLX PB1 2 PB2 3 PB3 3 PB4 3

BOLT LEG 2 G325-3/4 BR 1 G325-3/4 R 1 G325-1/2 PB 1 G325-1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa dữ liệu Panel 2 như sau:

PANEL 2 HT 3.000 TW 2.250

FACE XM2 LEG 1 BR1 2 R1 3 R2 3 R3 3 R4 2 R5 2

PLAN PLX PB1 2 PB2 3 PB3 3 PB4 3

BOLT LEG 2 G325-3/4 BR 1 G325-3/4 R 1 G325-1/2 PB 1 G325-1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa dữ liệu Panel 3 như sau:

PANEL 3 HT 3.000 TW 2.500

FACE XM2 LEG 1 BR1 2 R1 3 R2 3 R3 3 R4 2 R5 2

PLAN PLX PB1 2 PB2 3 PB3 3 PB4 3

BOLT LEG 2 G325-3/4 BR 1 G325-3/4 R 1 G325-1/2 PB 1 G325-1/2

 • Trong hộp thoại MsEdit, chỉnh sửa dữ liệu Panel 4 như sau:

PANEL 4 HT 3.000 TW 2.750

FACE K2 LEG 1 BR1 2 H1 2 R1 3 R2 3 R3 3 R4 3

PLAN PLX PB1 2 PB2 3 PB3 3 PB4 3

BOLT LEG 2 G325-3/4 BR 1 G325-3/4 R 1 G325-1/2 PB 1 G325-1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Trong hộp thoại MsEdit, nhấn chọn File > Save và sau đó nhấn File > Exit
 • Trong hộp thoại MStower, nhấn Yes để xây dựng lại tháp.
 • Trong hộp thoại Build Report, nhấn OK.

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan