bê tông sỏi nhẹ

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử hùng mạnh nhất Vietnam. Vinh dự được Siemens chọn làm đối tác từ 2013 và được nhiều công ty nước ngoài chọn làm nhà cung cấp, sau đây MICAD xin trân trọng giới thiệu Bài Hướng Dẫn NX – 02 – Lệnh Measure Extremes – Đo các cực.

=====================================================

Measure Extremes – Đo các cực

Đường dẫn Analysis tab > Measure group > More gallery > Measure Extremes

Tổng quan

Lệnh này được sử dụng để đo lường một vị trí điểm tối đa hoặc tối thiểu trên đối tượng được chọn. Số đo này có thể dựa trên hướng vector, hướng tâm, hoặc góc. Kết quả luôn là một điểm với vị trí XYZ của nó trong tương quan với vị trí zero tuyệt đối. Lệnh này có thể được sử dụng như một công cụ phân tích hoặc để tạo ra một điểm liên kết nhằm định vị các thành phần con.

Measure Type – dạng đo đạc

Trình đơn thả xuống này cho phép bạn xác định dạng cực cần đo. Mỗi dạng đòi hỏi đầu vào riêng để định nghĩa từng phương pháp đo lường.

3D Extreme Point – điểm 3D

Đây là dạng 3D duy nhất. Sử dụng hướng vector để xác định một vị trí điểm. Nếu có nhiều giải pháp cùng tồn tại, bạn phải xác định nhiều vector hơn. Có thể sử dụng đến ba dữ liệu đầu vào về hướng. Ví dụ sau trình bày cách thu thập điểm xa nhất theo hướng X trên một cánh quạt.

2D Polar Radius – bán kính 2D

Mục này cũng như các mục 2D khác phải sử dụng các đối tượng nằm trong cùng một mặt phẳng 2D. Polar Radius đòi hỏi một điểm tham chiếu. Bán kính tối thiểu hoặc tối đa có thể thu được sẽ được tính từ điểm tham chiếu. ví dụ sau trình bày cách tìm bán kính tối thiểu của một mặt cắt ngang.

2D Polar Angle – góc 2D

Mục này đòi hỏi bạn chọn một điểm tham chiếu và hướng vector. Góc được đo tại điểm tiếp tuyến tối thiểu hoặc tối đa. Ví dụ sau trình bày cách sử dụng mục này để nghiên cứu về tầm nhìn.

2D Bounding Radius

Đây là chức năng phân tích bán kính để đo bán kính tối thiểu bao quanh đối tượng. Kết quả là tọa độ định nghĩa tâm và giá trị bán kính. Chúng có thể được sử dụng để phân tích kích thước vật liệu tối thiểu cho gia công.

Sử dụng lệnh Measure Extremes cho mô hình hóa

Ứng dụng chính của công cụ đo đạc giá trị cực (Measuring Extreme) này là mục đích phân tích. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để tạo các điểm giúp định nghĩa vị trí cho thành phần con trong quá trình thiết kế. Khi một điểm cực được định nghĩa trên một đối tượng. Đối tượng đó có thể thay đổi hoặc được thay thế bởi một đối tượng khác. Nếu lên kế hoạch đúng đắn, thì một điểm cực có thể tự động cập nhật và tự gắn vào đối tượng mới. Tạo một điểm bằng lệnh Point trên một đối tượng sẽ khiến điểm có thể không cập nhật khi đối tượng được chỉnh sửa hoặc thay thế. Trong trường hợp này, điểm đó sẽ cần phải được định nghĩa lại một cách thủ công.

Một ví dụ đơn giản được trình bày dưới đây. Một mặt có một lỗ nhỏ, vốn đã được định vị sử dụng một điểm được tạo ra bằng lệnh Measure Extreme. Sau đó mặt này được thay thế bằng một mặt mới. Sử dụng lệnh Replace trên mặt, điểm cực tự động hoán đổi mang lỗ theo lên mặt mới, mà không cần người sử dụng phải làm gì.

Trong tình huống dạng này, người ta thường sử dụng dạng Point on Face trong lệnh Point để tạo ra điểm cần thiết. Nếu đúng như thế, điểm và lỗ sẽ thất bại khi trao đổi. Lúc đó người dùng sẽ phải định nghĩa lại các đầu vào một cách thủ công, để sửa chữa thất bại.

=========================================

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan