bê tông sỏi nhẹ

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử hùng mạnh nhất Vietnam. Vinh dự được Siemens chọn làm đối tác từ 2013 và được nhiều công ty nước ngoài chọn làm nhà cung cấp, sau đây MICAD xin trân trọng giới thiệu Bài Hướng Dẫn NX – 03 – Lệnh WCS Dynamics – xử lý động hệ tọa độ làm việc.

=====================================

WCS Dynamics – xử lý động hệ tọa độ làm việc

Đường dẫn Tools tab > Utilities group > More > WCS gallery > WCS Dynamics

Mục đích

  • Thay đổi động hướng và vị trí của WCS bằng các tay nắm trong cửa sổ đồ họa.

Các điểm chính

  • Mục này làm các tay nắm động trở thành khả dụng trên WCS, giúp bạn thay đổi vị trí và/hoặc hướng của WCS.
  • Mỗi tay nắm cho phép WCS di chuyển theo một cách riêng, hoặc tuyến tính hoặc xoay.
  • Các trường văn bản trở nên khả dụng, cho phép bạn nhập giá trị cho dịch chuyển.
  • Tay nắm cũng có thể được kéo đến giá trị cụ thể. 

Điều kiện trước khi bắt đầu

  • Nếu có khó khăn tìm thấy tính năng hoặc lệnh, xin vui lòng gõ nó vào Command Finder để tìm đường dẫn của nó trong NX.

 

Dịch chuyển WCS sử dụng WCS Dynamics 

Bước 1:

Mở tập tin work_coordinate_system.prt.

Bước 2:

Chọn Tools tab > Utilities group > More gallery > WCS gallery > WCS Dynamics

Hoặc Trong cửa sổ đồ họa, nhấn đúp chuột vào WCS. 

WCS được hiển thị lớn hơn với các tay nắm màu vàng. Tay nắm hình cầu tại điểm gốc có màu cam, cho biết đây là tay nắm hiện hành (đang được kích hoạt).

Bước 3:

Nhấn vào tay nắm hình nón của trục ZC. Nó chuyển màu cam và một trường văn bản xuất hiện.

Bước 4: Nhập giá trị 500 cho mục Distance và bấm Enter. WCS di chuyển lên trên trong hướng ZC dương.

Bước 5:

Nhấn vào tay nắm hình nón XC. Trong hộp văn bản, nhập 100 trong trường Snap.

Bước 6:

Nhấn và kéo tay nắm XC theo hướng XC dương. Kéo cho đến khi trường Distance hiển thị giá trị 500.

Trường Snap xác định bước tăng của dịch chuyển khi bạn kéo tay nắm. Nếu bạn không kéo được tay nắm, hãy kiểm tra xem trường Snap có hệ số chưa.

Bước 7:

Bấm ESC hoặc phím chuột giữa để chấp nhận vị trí mới. WCS trở lại hình ảnh hiển thị bình thường của nó.

Xoay WCS sử dụng WCS Dynamics 

Bước 1:

Tiếp tục sử dụng part từ bài tập trước. Trong cửa sổ đồ họa, bạn nhấn đúp chuột vào WCS để kích hoạt WCS Dynamics.

 

Bước 2:

Nhấn chọn tay nắm nhỏ hình cầu nằm giữa XC và YC. Một trường văn bản hiển thị cho Angle (góc) với giá trị mặc định của Snap là 45 độ.

Bước 3:

Nhập 60 cho mục Angle. WCS xoay X về hướng Y.

Bước 4:

Kéo tay nắm hình cầu nhỏ nằm giữa XC và ZC xoay về hướng ZC. Kéo tay nắm qua lần “click”. Vì Snap được thiết lập là 45 độ nên góc tổng sẽ là 135.

Trường tham số cho thấy NX đã sử dụng một góc âm. Đây là điều chấp nhận được vì giá trị dương và âm đều được sử dụng để kiểm soát hướng.

Bước 5: Bấm ESC hoặc phím chuột giữa để chấp nhận vị trí mới. WCS được hiển thị bình thường trở lại.

Xử lý WCS với hình học sử dụng WCS Dynamics

Bước 1:

Tiếp tục part từ bài tập trước. Trong cửa sổ đồ họa, bạn nhấn đúp chuột vào WCS để kích hoạt WCS Dynamics. Theo mặc định, tay nắm hình cầu của điểm gốc được kích hoạt đầu tiên khi bạn bật WCS Dynamics.

Bước 2:

Trong thanh Top Border Bar, đảm bảo rằng mục Arc Center Snap Point được kích hoạt.

Chọn tâm của cung tròn mé trên của thành phần đùn xuất.

Bước 3:

Vì tay nắm điểm gốc đang được kích hoạt, nên điểm gốc di chuyển đến điểm bạn vừa chọn. 

Nhấn một lần vào tay nắm XC để kích hoạt nó.

Bước 4:

Chọn mặt hình trụ của thành phần đùn xuất.

Hướng XC bắt vào song song với đường tâm của thành phần đùn xuất.

Bước 5:

Lặp lại các bước trên với tay nắm YC. Đảm bảo rằng bạn đưa nó nằm song song với cạnh của thân khối như trong hình dưới.

Bước 6:

Nhấn đúp chuột vào tay nắm ZC. Nhấn đúp chuột sẽ làm vector “nhảy” 180 độ theo chiều ngược lại.

Bước 7: Bấm ESC hoặc phím chuột giữa để chấp nhận vị trí mới. WCS được hiển thị bình thường trở lại.

Handles – tay nắm

Khi sử dụng WCS Dynamics, có 7 tay nắm bạn có thể sử dụng để di chuyển WCS trong nhiều cách khác nhau. Các tay nắm này hiển thị dưới dạng một hình cầu lớn tại điểm gốc, ba hình nón cho di chuyển và ba hình cầu cho xoay.

 

Origin – điểm gốc

Khi bạn bắt đầu WCS Dynamics, tay nắm tại điểm gốc được chọn theo mặc định. Sau khi nhấn lần nữa vào hình cầu lớn này tại điểm gốc WCS, bạn có thể kéo tự do toàn bộ WCS trong không gian. Bạn cũng có thể chọn một đối tượng để định nghĩa lại điểm gốc. Thanh công cụ Snap Point trở thành khả dụng khi bạn nhấn chọn tay nắm điểm gốc. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ này để chọn một đối tượng.

Translation – di chuyển

Bạn có thể di chuyển WCS dọc theo một trục của nó bằng cách nhấn chọn tay nắm ở đầu trục. Động tác nhấn chọn một tay nắm sẽ kích hoạt các hộp Distance và Snap trong cửa sổ đồ họa. 

Nhập một giá trị vào hộp Distance để di chuyển điểm gốc của WCS đến vị trí tương đối đó (trong tương quan với vị trí ban đầu của nó). Giá trị này không mang tính tích lũy. Một giá trị dương sẽ di chuyển WCS theo hướng dương dọc theo trục và một giá trị âm sẽ di chuyển nó theo chiều đối diện.

Khi nhấn chọn tay nắm lần thứ hai, bạn có thể kéo WCS dọc theo trục đã chọn. NX kéo WCS theo từng bước của giá trị trong ô Snap. Theo mặc định, giá trị này là 0 khi bắt đầu phiên làm việc, có nghĩa là bạn có thể kéo nó liên tục mặc dù bạn đang ở chế độ snap. Nếu bạn nhập một giá trị vào ô Snap, NX sẽ nhớ nó trong suốt phiên làm việc cho đến khi bạn thay đổi nó một lần nữa. 

Tương tự như với tay nắm tại điểm gốc, bạn có thể nhấn một cạnh để định hướng lại cho trục. Ngoài ra, bạn có thể nhấn đúp vào một trục để đảo chiều cho nó.

 

Rotation – xoay

Bạn có thể xoay WCS quanh một trục của nó bằng cách chọn các tay nắm nằm giữa các vectơ. Động tác nhấn chọn một tay nắm xoay sẽ kích hoạt các hộp Angle và Snap trong cửa sổ đồ họa.

Nhập một giá trị vào hộp Angle để xoay WCS tới vị trí tương đối đó, trong tương quan với vị trí ban đầu. Bằng cách chọn tay nắm lần thứ hai, bạn có thể xoay WCS bằng cách kéo nó. NX xoay WCS theo từng bước của giá trị trong ô Snap. Theo mặc định, giá trị này là 45 tại đầu mỗi phiên làm việc.

 

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Bạn có thể ghi đè giá trị trong ô Snap, nếu bạn không muốn phải liên tục thay đổi nó?

Có. Để ghi đè lên giá trị snap, bấm giữ phím ALT trong khi kéo nó.

 

Chú ý: Để thay đổi màu sắc của các tay nắm, bạn sử dụng thẻ Handles trong hộp thoại Visualization Preferences (File > Preferences > All Preferences > Visualization).

=========================================

 

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan