bê tông sỏi nhẹ

Linear Statics Analysic Bài toán về phân tích tuyến tĩnh giải để tìm ra các ứng suất và sự chuyển vị. Video hướng dẫn bạn một quy trình làm việc sử dụng hình học được tạo từ hệ thống CAD. Thông qua các bước tạo lưới, gán vật liệu, các ràng buộc, yêu cầu tự áp đặt để mô phỏng tính toán một bài toán về Linear Statics. Từ đó giúp bạn có thể biết được những gì mà Siemens nói chung và Simcenter nói riêng có thể làm được trong CAE và mô phỏng trên máy tính.

Video hướng dẫn thữc hiện phân tích Ứng Lực trên phần mềm Simcenter

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan