bê tông sỏi nhẹ

NX dành Quản lý vòng đời sản phẩm” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm mạnh mẻ , linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các tập đoàn lớn trên thế giới.  Vinh dự được Siemens chọn làm đối tác từ 2013 và được nhiều công ty nước ngoài chọn làm nhà cung cấp, sau đây MICAD xin trân trọng giới thiệu mục lục khóa học “Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter” mà MICAD chúng tôi thường CUNG CẤP MIỄN PHÍ cho các Quý Khách Hàng mua license.

Nội dung khóa học Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter (5 học viên, 5 ngày)

 1. Giới thiệu phần mềm Teamcenter
 2. Làm việc trong My Teamcenter
 3. Làm việc với các mục trong Teamcenter
 4. Xem và sửa đổi thuộc tính đối tượng
 5. Quản lý thông tin sử dụng các bộ dữ liệu  Teamcenter
 6. Áp dụng các kinh nghiệm trong bảo mật dữ liệu
 7. Thực hiện và quản lý các lần tìm kiếm
 8. Làm việc trong các dự án
 9. Mở và xem các cấu trúc sản phẩm
 10. Kiểm soát các khung nhìn cấu hình bộ phận lắp ráp
 11. Tạo và quản lý cấu trúc sản phẩm
 12. Làm việc với cấu trúc sản phẩm
 13. Điều hướng trong hệ thống quan hệ của một đối tượng
 14. Phân loại và sử dụng dữ liệu sản phẩm chuẩn
 15. Xem và làm việc với các tập tin hình ảnh
 16. Bắt đầu một luồng công việc
 17. Quản lý việc gán tác vụ trong dòng công việc
 18. Quản lý dữ liệu Teamcenter thông qua tích hợp với Microsoft Office
 19. Sử dụng trình quản lý các thay đổi
 20. Thay đổi đối tượng và quản lý các thay đổi đối với đối tượng
 21. Xây dựng và thực hiện thay đổi

============================

 
 
 
 
 

 

mjanh
 
mjanh
 
 
 
SAVE
CONTINUE
view saved words →
Don’t translate on double-click

 
Don’t show floating button

 
 
No Internet Connection
 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Hindi -> Vietnamese…
    
  • Create a new word list…
 • Copy

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan