bê tông sỏi nhẹ

Giả sử bạn đã có sẵn một bộ trục vít. Bạn đang cần sao chép chỉ phần trục vít để tạo ra một bộ trục vít mới. Hãy thử nghiệm Fence sẽ hữu ích như thế nào cho bạn trong việc này.

Thực hiện theo các bước sau:

1.    Chọn công cụ Place Fence. Thiết lập các tham số như sau :
Fence Type: Block
Fence Mode: Inside (Chọn các phần tử nằm hòan tòan trong Fence)

2.    Tạo Fence bao vòng quanh phần tử định chọn. Trong ví dụ này là phần trục vít, như hình minh họa.

3.    Nhấn chọn công cụ Manipulate Fence Contents. Nhập vào cửa sổ thiết lập tham số Manipulate Fence Contents:

 

 

 

Operation: Copy
Fence Mode: Inside

4.    Dịch con trỏ đến bất kỳ vị trí nào trong đường fence và nhập một Data Point.
Một đường viền fence sẽ xuất hiện và dịch chuyển động cùng con trỏ, trong khi đường fence gốc được tô nổi bật vẫn ở nguyên vị trí cũ.

5.    Dịch chuyển đường viền fence động đến một vị trí còn trống bên phải, nhập Data Point.
Đường fence gốc sẽ biến mất khi đường fence mới được định vị.
Phần trục vít là đối tượng duy nhất được sao chép, bởi nó là đối tượng duy nhất nằm hòan tòan phía trong fence.

6.    Nhấn Reset

Sử dụng fence shape để hiệu chỉnh phần tử

Ví dụ bạn cần tách một bước ren khỏi trục vít sẵn có, để từ bước ren này tạo ra một trục vít có chiều dài như yêu cầu của bạn. Hãy áp dụng Fence để thực hiện:

1.    Nhấn chọn Place Fence. Nhập vào thiết lập tham số Place Fence:

Fence Type: Shape
Fence Mode: Overlap (Chọn các phần tử nằm bên trong và chạm vào đường viền Fence)

2.    Tạo Fence bao vòng quanh một bước ren, như hình minh họa.

 

 

 

3.    Chọn công cụ Manipulate Fence Contents. Nhập các tham số sau vào cửa sổ thiết lập tham số

Manipulate Fence Contents:
Operation: Copy
Fence Mode: Overlap

4.    Dịch con trỏ đến vị trí nằm gần đường fence và nhập một Data Point. Một đường viền Fence sẽ dịch   chuyển động cùng với con trỏ, trong khi đường fence gốc vẫn ở nguyên vị trí cũ.

 

 

 

 

 

5.    Dịch con trỏ đến vị trí còn trống nằm ở phía trên của đối tượng và nhập một Data Point để định vị nội dung đã được sao chép của đường fence.

 

 

 

 

 

Một bước ren của trục đã được tách rời ra khỏi đối tượng và được sao chép. Lần này thì những phần tử có một phần nào đó nằm phía trong chồng lên đường fence cũng như các phần tử nằm phía trong đường fence đều được sao chép.

6.    Nhấn Reset.

Cách duy nhất để xóa đi một fence, ngoài việc thoát ra khỏi tập tin thiết kế, là nhấn chọn công cụ Place Fence lần nữa.

(MICAD Support)

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan