bê tông sỏi nhẹ

AccuSnap cung cấp những tính năng bắt điểm căn bản và một sự trợ giúp hình họa cho việc bắt điểm vào phần tử. Trong chế độ AccuSnap, bạn chỉ cần chọn một công cụ và dịch con trỏ lên trên phần tử đó, để AccuSnap tìm và hiển thị điểm bắt gần nhất cho bạn. Khi nhìn thấy điểm bắt đúng đắn, bạn hãy nhập một Data Point để chấp nhận điểm này.

Thiết lập cho AccuSnap

Bạn có thể bật/tắt AccuSnap qua thanh công cụ Snap Mode hoặc qua hộp thoại AccuSnap Settings. Hãy chọn lệnh Settings > Snap > AccuSnap từ lệnh đơn chính để truy cập vào hộp thoại thiết lập tham số này.

Bạn cũng có thể truy cập hộp thoại AccuSnap Settings qua động tác chọn nút lệnh Active Snap Mode trên thanh trạng thái, sau đó nhấn AccuSnap trong lệnh đơn Active Snap Mode.

Các tham số được thiết lập trong hộp thoại AccuSnap được chia ra thành 3 thẻ.

General – các tham số chung
Enable AccuSnap    Bật/tắt tính năng AccuSnap
Show Tentative Hint (hiển thị lời mách bảo)    Khi bạn dịch con trỏ lên trên phần tử, AccuSnap sẽ tìm thấy điểm bắt gần nhất và hiển thị vị trí của nó bằng một hình dấu + hoặc là một chữ X tô đậm, cho bạn biết điểm bắt thử tentative.
Display Icon (hiển thị biểu tượng) Biểu tượng của chế độ bắt điểm hiện thời sẽ được hiển thị tại điểm bắt, đi kèm với lời mách bảo lẫn bản thân điểm thử

Fixed point for Perp/Tan. from       

      

Với chế độ bắt điểm Perpendicular, AccuSnap sẽ thiết lập chế độ bắt điểm này viết đè lên Perpendicular From.
Với chế độ bắt điểm Tangent, AccuSnap sẽ viết đề chế độ này lên Tangent from.

Update Status Bar Coordinates    

 

Mỗi lần AccuSnap bắt vào một điểm trên một phần tử, hoặc bất kỳ khi nào bạn nhấn phím tentative, thì tọa độ của điểm bắt được sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.
Play Sound on Snap Một chuỗi âm thanh sẽ phát lên khi bạn bắt vào một phần tử.
Highlight Active Element Các phần tử sẽ được tô nổi bật ngay khi AccuSnap nằm trong ranh giới của sai số bắt điểm Snap Tolerance
Identify Elements Automatically Tự động định vị phần tử khi bạn dịch con trỏ lên trên chúng.
Pop-up info Khi bạn trỏ con trỏ vào một phần tử hoặc nhập một điểm tentative vào một phần tử, MicroStation sẽ hiển thị một lô gợi nhớ, chỉ ra dạng phần tử cũng như level của phần tử này.
Elements – Phần thiết lập cho phần tử.
Bật/tắt tính năng bắt điểm cho các đường cong, các phần tử đo đạc và/các phần tử text
Feel – hiệu chỉnh độ chính xác
Keypoint sensitivity Hiệu chỉnh xem con trỏ phải gần điểm cần bắt tới mức nào thì AccuSnap mới bắt vào điểm đó
Stickynes Hiệu chỉnh độ nhạy cảm của AccuSnap đối với phần tử hiện hành. Bạn càng ấn định Stickyness sang phía phải (dấu +) thì AccuSnap càng bắt vào những phần tử nằm xa.
Snap Tolerance (sai số bắt điểm) Hiệu chỉnh con trỏ phải nằm gần một phần tử tới mức nào thì chương trình mới có thể bắt được một điểm tentative vào phần tử đó

 (MICAD Support)

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan