bê tông sỏi nhẹ

Khi bản vẽ của ta đã bắt đầu đạt đến một độ phức tạp mới, đã tới lúc ta tổ chức lại các thông tin bản vẽ, chia chúng ra thành các phần có tính hữu dụng. Khi một họa viên vẽ nhiều thành phần khác nhau của một tòa nhà thường là các thành phần này sẽ xuất hiện trên nhiều bản giấy can khác nhau. Người ta thường có thói quen vẽ tường ngòai trên một bản, vách ngăn ở một bản khác, cửa sổ trên một bản thứ ba, cứ thế tiếp tục, cho tới khi tòan bộ ngôi nhà được vẽ xong. Khi những bản vẽ đó được chồng lên nhau và được canh chỉnh cho phù hợp, bạn có thể nhìn thấy tòan bộ bản vẽ tòan nhà. Nhưng mặt khác bạn cũng có thể xem từng bản vẽ riêng lẻ hoặc chỉ xem những bản vẽ nào hiển thị các thông tin bạn cần đến.

Trước khi con người sử dụng máy tính để tạo bản vẽ, dạng hình tổ chức này đã được áp dụng dưới một hệ thống, gọi là hệ thống bản vẽ chồng lớp (overlay drafting).

Tính năng Level của MicroStation

Tương tự như khái niệm bản vẽ chồng lớp, MicroStation có một tính năng là Level, cho phép người sử dụng tổ chức về mặt logic các phần tử trên bản vẽ.

Hãy chọn Level > Display từ lệnh đơn Settings

hoặc chọn biểu tượng Level Display trên thanh Primary

 

 

 

Cửa sổ thiết lập tham số Level Display sẽ hiển thị trên màn hình.
Bạn có thể bật hoặc tắt một số lượng Level tùy ý từ hộp thoại Level Display bằng cách nhấn vào Level muốn tắt/ mở. Level được tô đen là Level đang được mở. Bạn không thể tắt Level đang hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active Level – Lớp hiện hành

Khi ta chọn một Level trong hộp công cụ Attributes, Level này sẽ trở thành Active Level (lớp hiện hành). MicroStation cho bạn chọn tại một thời điểm chỉ một Level làm lớp hiện hành. Hộp thiết lập View Level sẽ chỉ ra Level hiện hành qua phần text màu trắng trên nền xanh.

Có nhiều cách để thiết lập Level hiện hành:

- Nhấn vào danh sách Level trong hộp công cụ Attributes, sau đó chọn Level hiện hành.

 

 

- Nhấn đúp vào Level mà bạn muốn ấn định nó thành Level hiện hành trong hộp thoại Level Manager, hộp thoại này sẽ mở ra trong thanh trạng thái khi bạn nhấn chuột vào phần hiển thị Level.

- Nhấn đúp vào số level để khiến nó trở thành Level hiện hành trong hộp thiết lập Level Display.
- Thiết lập Level từ danh sách chọn lựa trong hộp thiết lập Element Attributes.
- Sử dụng công cụ SmartMatch để thay đổi active symbology (biểu tượng hiện hành) theo các thuộc tính của một phần tử tại một level khác.

Chú ý : Hộp thiết lập tham số Level Display trên đây có bao gồm một bảng chứa các Level, kể cả tham số View Number. Sử dụng thiết lập View Number sẽ ảnh hưởng đến nhiều khung nhìn khác nhau. Hoặc khi bạn nhấn chuột vào nút lệnh Apply to All Views nằm ở phía dưới của hộp thoại Level Display thì những thay đổi của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khung nhìn đang mở.

Sử dụng Level

Trong các bản vẽ MicroStation phức tạp, ta sẽ sử dụng nhiều level để nhóm các thông tin cùng loại với nhau. Một bản thiết kế nhà có thể bao gồm các thông tin về cấu trúc, về hệ thống điện, hệ thống ống nước và nó có thể chỉ ra các đồ gỗ hoặc thậm chí sơ đồ trang trí nội thất. Ta có thể tắt đi các level của bản vẽ có chứa những phần tử mà ta không cần xem xét, khiến cho khung nhìn không quá lộn xộn.

Ví dụ sử dụng bản vẽ có nhiều Level

Bản vẽ này là một bố cục mặt bằng của một tòa nhà. Nó bao gồm nhiều phần tử được vẽ trên nhiều level khác nhau, thể hiện các tính năng khác nhau bao gồm cả hệ thống điện, cấu trúc lẫn các hệ thống khác.

Minh họa:  Một ví dụ bản vẽ với tất cả các phần tử đều được hiển thị

2. Ta hãy bật lên vài level khác. Chọn lệnh Select Settings > Level > Display.
Làm sao ta biết được Level nào được sử dụng trong bản vẽ này? Thật khó mà nói ra nhà thiết kế đã sử dụng những Level nào.

3. Kiểm tra các chấm tròn nằm gần tên các level trong hộp thoại Level Display. Mỗi level có một chấm tròn là level có chứa phần tử. Những level nào không có chấm tròn là level còn rỗng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa: Level có chấm tròn là level có phần tử

4. Hộp thoại Level Display cũng tương tự như các hộp thoại khác: bạn có thể chọn tựa đề cột để sắp xếp thông tin trong hộp thoại. Nếu chỉ muốn xem các level có chứa phần tử, bạn nhấn vào phần tựa đề cột Used để khiến cho mũi tên trỏ lên trên. Bây giờ bạn kéo lên phía trên danh sách, bạn sẽ tìm thấy tất cả các level có chứa phần tử, rồi mới tới phần các level rỗng.

Dịch chuyển các phần tử giữa các Level

Khi bạn làm việc trong tập tin thiết kế của mình, có lẽ bạn thấy không phải lúc nào bạn cũng ngay lập tức tạo ra được các phần tử trên đúng những level thích hợp. Trong quá trình chi tiết hóa một bản vẽ, có lẽ bạn phải chi ra một khỏang thời gian để tổ chức lại bản vẽ và dịch chuyển phần tử giữa các Level. Level được gán cho một phần tử sẽ được coi là một phần thuộc tính của phần tử này. Giống như bạn có thể thay đổi màu sắc hoặc bề dày đường, bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi level được gán cho phần tử. Ta đã nhìn thấy một trong những con đường để làm điều này, nhưng đó không phải là con đường hiệu quả nhất nếu bạn phải dịch chuyển giữa nhiều level. Ta hãy sử dụng công cụ Match Element Attributes để thực hiện việc thay đổi chỉnh sửa cho bản vẽ.

(MICAD Support)

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan