bê tông sỏi nhẹ

Bạn cần tạo một hình trích của một chi tiết với một tỉ lệ lớn hơn chi tiết sãn có. Một Fence hình tròn kết hợp với chế độ Clip sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn.

1.    Chọn công cụ Place Fence. Nhập các dữ liệu sau vào cửa sổ thiết lập tham số công cụ:

Fence Type: Circle
Fence Mode: Clip

2.    Tạo Fence bao vòng vị trí cần trích hình, như hình minh họa.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Chọn Manipulate Fence Contents. Thiết lập các dữ liệu sau trên cửa sổ thiết lập tham số Manipulate Fence Contents:

Operation: Scale
Fence Mode: Clip
Make Copy: Enabled (bật)
X Scale: 2.0
Y Scale: 2.0    

4.    Dịch con trỏ đến vị trí muốn đặt hình trích và nhập một Data Point để vẽ các nội dung của fence đã bị co giãn. Đường fence mới (được co giãn) sẽ dịch chuyển động cùng con trỏ, nhưng theo hướng ngược lại.

 

 

 

 

 

 

5.    Nhấn Reset

Sử dụng Fence để co giãn và sao chép các phần tử

Có khi bản vẽ của ta nhanh chóng trở thành dày đặc và khó thêm vào bất kỳ một chi tiết nào khác. Ta hãy thử sử dụng Fence Stretch để xử lý tình huống này, tạo không gian cho các phần tử mới.
Ở ví dụ này ta có bản vẽ P&ID có chứa đơn vị xử lý số 1 và số 3. Ta muốn bổ sung đơn vị hoạt động số 2 vào giữa.

Co giãn các phần tử

1.    Chọn công cụ Place Fence. Thiết lập các dữ liệu sau vào cửa sổ Tool Settings:
Fence Type: Block
Fence Mode: Inside

2.    Nhập một Data Point tại vị trí số 1, Data Point thứ 2 tại vị trí số 2 để vẽ Fence.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Chọn công cụ Manipulate Fence Contents. Nhập các dữ liệu sau vào cửa sổ thiết lập tham số Manipulate Fence Contents.

Operation: Stretch
Fence Mode: Inside

4.    Bật lên tính năng AccuDraw, nếu nó chưa được kích hoạt

5.    Nhập một Data Point tại vị trí số 3.
Hàng rào bây giờ sẽ dịch chuyển động theo con trỏ.

6.    Dùng AccuDraw dịch con trỏ sang trái, nhập số 3.4, sau đó nhập một Data Point.

7.    Nhấn Reset.

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị xử lý được chuyển đến vị trí mới, các đường nối kết qui trình (connecting process lines) được kéo dài để đảm bảo mối liên quan.

Nếu bạn không làm việc cẩn thận và vẽ hàng rào chạm phải một trong các van, bạn sẽ thấy van bị dài cùng với các đường nối kết qui trình.

Đó là phần trình diễn phương cách hoạt động của Fence Stretch. Bất kỳ thứ gì chạm phải hàng rào đều sẽ được kéo dài. Hãy xem phần minh họa dưới đây.

Hoàn tất mạch điện.

Bây giờ ta sử dụng Fence copy để hoàn tất bản vẽ P&ID.

1. Trong cửa sổ Manipulate Fence Contents, bạn tìm đến mục Operation, đổi Stretch thành Copy.

2. Nhập một Data Point tại vị trí số 1.

3. Dịch con trỏ sang phải, nhập vào số 3.2, nhấn một Data Point.

4. Nhấn Reset và bỏ đi hàng rào.

Bản vẽ của bạn khi hoàn tất trông như sau:

 

 

 

 

 

 

 

(MICAD Support)

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan