bê tông sỏi nhẹ

NX cho gia công

Thiết kế  công cụ và đồ gá 

Tự động hóa và mô phỏng quy trình

NX giúp sắp xếp hợp lý quy trình phát triển công cụ, bao gồm thiết kế chi tiết máy, bố trí lắp ráp công cụ, thiết kế  công cụ chi tiết và thẩm định. Sử dụng các tính năng tiên tiến của NX,  với hướng dẫn từng bước và liên kết với thiết kế chi tiết máy, bạn có thể làm việc với cả những thiết kế  công cụ và đồ gá thách thức nhất.

  • NX Mold Design - Thiết kế khuôn 

NX Mold Design tự động hóa và sắp xếp hợp lý toàn bộ quy trình phát triển khuôn bao gồm thiết kế  chi tiết máy, thiết kế  công cụ và thẩm định chuyển động. Bạn đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với  các thay đổi về thiết kế và cung cấp khuôn chất lượng cao.

  •  NX Progressive Die Design - thiết kế khuôn dập liên hoàn  

NX hướng dẫn bạn đi qua mọi giai đoạn cần thiết để thiết kế một khuôn dập, tự động hóa các tác vụ tẻ nhạt nhất và hợp lý hóa các quy trình phức tạp nhất. NX Progressive Die Design là một giải pháp toàn diện cho các chi tiết kim loại tấm bẻ thẳng lẫn các chi tiết kim loại tấm có hình dạng tự do. Bạn có thể thiết kế cấu trúc khuôn hoàn chỉnh, có liên kết tới thiết kế  chi tiết máy trong mọi giai đoạn.

  • NX Stamping Die Design – thiết kế  khuôn dập

 

Các tính năng tiên tiến trong NX cho thiết kế khuôn dập trong ngành ô tô bao gồm phân tích định hình, lập kế hoạch khuôn, thiết kế mặt khuôn, thiết kế chi tiết cho cấu trúc khuôn và thẩm định khuôn. NX Stamping Die Design hướng dẫn bạn trong việc định nghĩa  quy trình sản xuất các chi tiết kim loại tấm dập phức tạp, sản xuất một bản trình bày cho dây chuyền  dập và thiết kế  hình dạng của tấm kim loại sau mỗi lần dập.

  • NX Electrode Design – thiết kế  điện cực 

 

NX Electrode Design tổng hợp nhiều kinh nghiệm tốt nhất trong ngành công nghiệp vào thành một cách tiếp cận lần lượt từng bước một, giúp bạn tự động hóa quy trình thiết kế và sản xuất điện cực.

  •  NX for Jig and Fixture Design – thiết kế  đồ gá 

Bởi vì việc thiết kế  đồ gá trong NX là liên kết hoàn toàn với mô hình chi tiết, nên bạn có thể cập nhật đồ gá một cách  nhanh chóng và chính xác theo những thay đổi trong mô hình chi tiết máy. Bạn có thể dễ dàng định vị và ráp các thành phần đồ gá bằng các tính năng  lắp ráp của NX, và sau đó tự động tạo ra các bản vẽ và tài liệu hướng dẫn cho đồ gá cùng các thành phần của nó. NX cũng cho phép bạn để mô phỏng các chuyển động của đồ  gá, ví dụ vị trí mở và đóng, và kiểm tra độ bền cũng như độ biến dạng.

Kết nối giải pháp 

Bạn có thể sử dụng Teamcenter để quản lý dữ liệu của bạn nhằm mục đích tái sử dụng. Các nguồn lực chuẩn hóa cho phép bạn đạt được hiệu quả tối đa:

  • Sử dụng sự tích hợp NX-Teamcenter để quản lý dữ liệu đầy đủ.
  • Làm việc từ một cơ sở dữ liệu gồm các công cụ, bộ phận lắp ráp và thành phần có thể được tái sử dụng.
  • Dễ dàng tìm kiếm và truy xuất các chi tiết máy trong một cấu trúc được phân loại đầy đủ.
  • Tái sử dụng các công cụ và thành phần đồ gá chuẩn, nhằm tăng tốc thiết kế.

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan