bê tông sỏi nhẹ

AECOsim Building Designer – Phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng liên ngành

Phần mềm AECOsim Building Designer là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) dành cho các nhóm dự án liên ngành. Nó cho phép các kiến trúc sư làm việc chung với kỹ sư kết cấu, cơ khí và điện để thiết kế , phân tích, thi công và tạo tài liệu cũng như trình bày đồ họa các công trình xây dựng cho mọi kích cỡ, mọi  hình dạng và mọi độ phức tạp.

Phần mềm AECOsim Building Designer bao gồm toàn bộ các tính năng của các trình ứng dụng trước đây: Bentley Architecture, Bentley Mechanical, Bentley Electrical và Structural Modeler.

Product Brochure    

Phần mềm AECOsim Building Designer cho phép các nhóm dự án liên ngành thực hiện các việc sau:

  • Tích hợp liên ngành bằng cách  thu hẹp các khoảng hở giữa các ngành với quy trình chung và các bộ công cụ và thư viện nhất quán
  • Mô phỏng nhà cao tầng một cách dễ dàng với khả năng tương tác liên ngành thực sự, tính năng  phát hiện đụng độ, và tận dụng những cải tiến mới như đám mây điểm và siêu mô hình (cho phép kỹ sư truy cập tất cả các thông tin dự án trong bối cảnh của mô hình thông tin)
  • Mô hình hóa bất cứ thứ gì trong mọi hình dạng, mọi kích thước và mọi độ phức tạp bằng cách tận dụng sức mạnh của phần mềm Generative Components
    Phối hợp hiệu quả bằng cách làm việc và giao tiếp trong toàn bộ nhóm dự án, cho dù bị phân tán tại các địa điểm khác nhau

AECOsim Building Designer là công cụ sáng tạo quan trọng trong văn phòng của chúng tôi: nó tích hợp liền mạch tư duy thiết kế mang tính vòng lặp với mảng thi công xây dựng.” – Gerard Outram, Giám đốc, Building Studio

“AECOsim Building Designer cung cấp một nền tảng ngày càng linh hoạt hơn cho sự hợp tác BIM thành công và  cho phép công ty Rogers Stirk Harbour + Partners cung cấp các thiết kế tích hợp chất lượng cao.” – Willem Kok, Giám đốc công nghệ dự án, Associate, RSH+P


              Architectural Design

AECOsim Building Designer:  Architectural Design BIM Software

            Structural Engineering

AECOsim Building Designer:  Structural Engineering BIM Software

   

            Mechanical Engineering

AECOsim Building Designer:  Mechanical Engineering BIM Software

            Electrical Engineering

AECOsim Building Designer:  Electrical Engineering BIM Software

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan