bê tông sỏi nhẹ

1/ Môi trường thống nhất –  Giải pháp hoàn thiện
nhất bao trùm thiết kế, phân tích và sản xuất
(CAD, CAE, CAM)

2/Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm– môi
trường được quản lý liền mạch giúp đơn giản hoá
việc quản lý kiến thức về sản phẩm

3/ Thiết kế mở và linh hoạt – NX với công nghệ
đồng bộ cho phép thiết kế đa-CAD thực sự,
không phụ thuộc vào lịch sử thiết kế, dựa trên
thành phần, hình dạng tự do

4/ Công cụ tái sử dụng thiết kế – tự động hóa
hướng kiến thức thông qua các thư viện và mẫu
quy trình có thể tái sử dụng

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan