bê tông sỏi nhẹ

MicroStation V8i

Hero-Shanghai-night

MicroStation – Phần mềm thiết kế và dựng mô hình 3D CAD cho Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng và Vận hành MicroStation là phần mềm mô hình hóa thông tin 2D/3D CAD dẫn đầu thế giới, dành cho người thiết kế kiến trúc, tính toán kỹ thuật, xây dựng và vận hành các hệ [...]

SkylineGlobe Enterprise

Skyline_H1

SkylineGlobe Enterprise bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng và tổ chức một nền tảng 3D tư nhân. Giải pháp tất cả-trong-một này cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng đầy đủ (API) cho phép tạo ra các giao diện tùy biến theo yêu cầu của khách hàng để dễ dàng xây dựng các ứng dụng web 2D và 3D dựa trên công nghệ SkylineGlobe. Gói này chưa bao gồm phần cứng hoặc hình ảnh.

Bentley I/RAS B

feture5

With Bentley I/RAS B tools, you can restore and revise legacy drawings in raster format. Bentley I/RAS B includes a full suite of engineering tools to help in the conversion from raster to vector. …

Bentley Descartes V8i

feture4

Comprehensive 3D Imaging Software Integrated with MicroStation for Visualization and Document Conversion……..

Bentley MAPscript

feture3

Bentley MAPscript is a perfect complement to Bentley CADscript and a scaleable, server-based digital output management solution for fast, high quality publishing, printing, and plotting. …

Phần mềm Bentley Map V8i

feture2

Bentley Map is a fully featured GIS that is 3D by nature……

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan