bê tông sỏi nhẹ

 

- progeCAD là một phần mềm CAD mạnh mẽ sử dụng định dạng DWG/DXF, một sự thay thế AutoCAD thực sự giúp tiết kiệm chi phí, được xây dựng dành cho các bản vẽ  chuyên nghiệp
- progeCAD đảm bảo khả năng tương thích tối đa với các bản vẽ AutoCAD: đọc, ghi và lưu trực tiếp trong các định dạng AutoCAD® +++ giao diện với biểu tượng và lệnh giống hệt AutoCAD®
- progeCAD cung cấp nhiều chức năng CAD hơn AutoCAD® LT và chỉ đòi hỏi một phần rất nhỏ của giá AutoCAD®!
- progeCAD là ứng dụng DWG CAD duy nhất được tích tích hợp tính năng  xuất ra tập tin 3D PDF!
 

 

progeCAD 2017 Professional Single License

-  progeCAD 2017 có phần lõi là bộ thuật toán IntelliCAD mới nhất và mang lại hiệu năng cao, sự ổn định và rất nhiều tính năng mới

- Hãy mua progeCAD từ Micad để nhận hoàn toàn MIỄN PHÍ: 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Bên trong ProgeCAD” trong tiếng Việt (200 trang A4) + 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Tùy biến progeCAD” trong tiếng Việt (272 trang A4)

  

Giá: 9.300.000 VND (416 USD) 

Giá: 8.000.000 VND

 

progeCAD 2017 Professional Eng Network License

-  progeCAD 2017 có phần lõi là bộ thuật toán IntelliCAD mới nhất và mang lại hiệu năng cao, sự ổn định và rất nhiều tính năng mới

- Hãy mua progeCAD từ Micad để nhận hoàn toàn MIỄN PHÍ: 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Bên trong ProgeCAD” trong tiếng Việt (200 trang A4) + 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Tùy biến progeCAD” trong tiếng Việt (272 trang A4)

  

Giá: 12.200.000 VND (542 USD)   

Giá: 12.000.000 VND

 

 

ProgeCAD 2014 Architecture

progeCAD Architecture là một phần mềm kiến trúc 3D&2D, sử dụng DWG như định dạng tập tin gốc. Công nghệ BIM tiên tiến của nó giúp bạn vẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn trong 3D & 2D.

  

Giá: 37.500.000 VND (1670 USD)

Giá: 31.000.000 VND

10 Lý do để mua progeCAD

 • Tiết kiệm tiền! Chi phí chỉ bằng một phần so với AutoCAD® LT
 • Không cần thời gian học sử dụng ! không cần học 1 phút nếu bạn đã biết AutoCAD.
 • Định dạng chuẩn là DWG! Hoàn toàn tương thích với AutoCAD® không cần bất kỳ trình chuyển đổi dữ liệu nào
 • Có tính năng  chuyển đổi PDF sang DWG
 • Chuyển đổi bản vẽ giấy thành tập tin CAD!
 • Tạo bố cục kiến trúc “trong chớp mắt” với trình plug-in tham số hóa
 • Xuất dữ liệu sang Google Earth® !
 • thư viện block khổng lồ và cho phép quản lý các biểu tượng tùy biến
 • Giữ dữ liệu CAD luôn cập nhật với mức giá thấp nhất. Bạn quyết định thời điểm nâng cấp
 • Bạn làm việc với một đối tác đáng tin cậy (progesoft) hiện diện trên toàn thế giới

Các tính năng  mới trong ProgeCAD Professional 2017

 • DWG 2017 support
 • Windows RIBBON-style user interface
 • 64 Bit and Multicore support
 • PointCloud Import
 • Table Styles
 • New Commands
 • DWG Converter
 • DWF/DWFx Converter
 • Improved files interchange and DWG compatibility
 • New Advanced Polyline Grips
 • Dynamic blocks improved grips
 • Print to DWF/DWFx files
 • Attach compressed raster images
 • Support for RGB and index color value
 • .NET API

Các tính năng chung của progeCAD

 • iCADLib -  see video
  Blocks Manager. Your perfect everyday companion for blocks management. More than 22.000 2D/3D blocks (Construction, Architectural, ANSI-ISO and DIN-ISO Mechanics, ANSI and IEC Electrical, Electronic, Steel Profiles, Furniture, Kitchen).
  iCADLib integrates the progeCAD Traceparts web portal and progeCAD Cadenas web portal for easy-guided usage of more than 100 million of blocks. Directly guided block insertion from the web into your drawings just in a snap
 • EasyArch 3D - Metric/Imperial support – works 2D and 3D -  see video - see 3D Tutorial
  The automated building plugin for architects designed to increase productivity in house and interior design and remodeling.
  Works in 2D and 3D modes - see 3D Tutorial
  • EasyArch allows to:
  • Create walls
  • Edit walls (delete, rotate, move, copy, make/cap holes etc.)
  • Insert, copy, move, edit doors and windows automatically
  • Manage layers (quick turning on/off, freeze/unfreeze, isolate etc.)
  • Manage and insert parametric blocks
  • Create stairs
  • Create roofs
  • Create and edit tables of elements, rooms, spaces
  • Assisted Dimensioning 
  • Xref Manager
  • Bitmap/Raster View - see video
  • Hatch Trim
  • Bitmap Clipping
  • Gradient Hatch support
  • Polygonal layout Viewports
  • Snap Extension
  • PDF Import-Export - see video 
   Convert your PDF files to usable and editable AutoCAD DWG keeping their original layer structure, text string and line width.
  • PDF Export
  • STL and Collada (DAE) Export
   COLLADA is a COLLAborative Design Activity for establishing an interchange file format for interactive 3D applications.
   STL (STereoLithography) is a file format native to the stereolithography CAD software for rapid prototyping (3D printers)
  • DGN Import
  • DWG Export
   Exports drawings to PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, JPG WMF, EMF, SV
  • PC3 Print Support
  • PDF, DWF and DGN Underlay
  • Find and Replace
  • Express Tools
  • Standard GUI
  • Multigrip Editing
  • Helix and Loft Commands
  • eTransmit
  • Advanced CTB
  • progeCAD Rendering 
  • Eattedit
  • Solprof
  • progeCAD QDIM
  • Google EarthTM Integration - see video
  • Spell Checker
  • Publish (Batch Plot)
  • progeCAD New Wizard
  • progeCAD DWG Explorer
  • Extended Hatches
  • Layer Manager
  • Layout
  • Render Export
   The export tool for LightWave (.lwo), 3D Studio (.3ds), Pov-Ray (.pov)
  • ECW and Jpeg 2000 raster format
  • Hidden lines in Dview
  • Layers interface
  • Quick Group
  • Raster to Vector - see video
  • Layout Advanced Features
  • Print area visualization
  • Advanced Data Extraction
  • DIESEL language support
  • DWF Import & Export
  • JPG and PDF print
  • RealTime Pan & Zoom
  • Lineweight for Display and Printing
  • 3D Print
   STL export for 3D Printer output
  • EATTEXT
  • ActiveX integration
  • Customization (AutoLISP, DIESEL, SDS, IRX, COM Automation)
   3 programming languages supported by progeCAD Professional: LISP, IRX (C++ Similar to ARX), SDS (C++ ADS compatible) VBA and COM automation.
  • .NET support
  • NLM Take Away

So sánh tính năng  progeCAD và AutoCAD

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan