bê tông sỏi nhẹ

siemens-plm-logo

Lợi ích khi mua giấy phép bản quyền phần mềm thiết kế Solid Edge từ MICAD

Khi Quý khách mua 01 bản quyền phần mềm Solid Edge (Solid Edge License), Quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi sau từ công ty MICAD:

siemens-plm-logo

Lợi ích khi mua giấy phép bản quyền phần mềm thiết kế NX từ MICAD

Khi Quý khách mua 01 bản quyền phần mềm Nx (Nx License), Quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi sau từ công ty MICAD

aecosim_building_designer

Lợi ích khi mua giấy phép bản quyền phần mềm thiết kế Open Building Designer (AECOsim Building) từ MICAD

Khi Quý khách mua 01 bản quyền phần mềm AECOsim Building (Bentley License), Quý khách sẽ được hưởng những lợi ích sau:

Staad.pro V8i

Lợi ích khi mua giấy phép bản quyền phần mềm thiết kế STAAD.Pro từ Micad

Khi Quý khách mua 01 bản quyền phần mềm MicroStation (Bentley License), Quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi sau từ công ty MICAD:

MicroStation-10.5(1)

Lợi ích khi mua giấy phép bản quyền phần mềm thiết kế MicroStation từ Micad

Khi Quý khách mua 01 bản quyền phần mềm MicroStation (Bentley License), Quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi sau từ công ty MICAD:

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan