bê tông sỏi nhẹ

[Hướng Dẫn Simcenter 3D]- 03 – Phân Tích Lưu Lượng (Flow Analysis Of A Valve)| Siemens Simcenter 3D

Phần mềm Simecenter 3D  dành cho phân tích của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phân tích sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty [...]

[Hướng Dẫn Simcenter]- 02 – Phân Tích Truyền Nhiệt Với Simcenter 3D (Heat Transfer Analysis)

NX dành cho phân tích của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phân tích sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty lớn. Vinh dự [...]

[Hướng Dẫn NX] – 03 -Lệnh WCS Dynamics – xử lý động hệ tọa độ làm việc

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

[Hướng Dẫn NX] – 02 – Lệnh Measure Extremes – Đo các cực

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

[Hướng Dẫn NX] – 01 – Lệnh Measure Distance – Đo Khoảng Cách

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và [...]

[Hướng Dẫn Solid Edge 2020] – 01 – Tổng quan về phát họa 2D trên Solid Edge

Tổng quan về vẽ phác hoạ 2D trên phần mềm Solid Edge 2020    Các phần hình học 2D định nghĩa hình dạng mặt cắt chính được sử dụng để tạovmột thân khối cơ sở, hoặc định nghĩa một hình dạng nhằm tạo một thành phần trên một thân khối sẵn có. Các đường [...]

[Hướng dẫn Simcenter]-01-Phân Tích Ứng Lực

Linear Statics Analysic Bài toán về phân tích tuyến tĩnh giải để tìm ra các ứng suất và sự chuyển vị. Video hướng dẫn bạn một quy trình làm việc sử dụng hình học được tạo từ hệ thống CAD. Thông qua các bước tạo lưới, gán vật liệu, các ràng buộc, yêu cầu tự [...]

nx-training

Học NX Ở Đâu Tốt Nhất

Bạn là sinh viên hay bạn là những người đã đi làm và hiện đang có nhu cầu sử dụng phần mềm NX tuy nhiên bạn gặp phải khó khăn khi không biết sử dụng chúng thế nào. Bạn khá bối rối khi không biết ở đâu có dạy sử dụng phần mềm NX, khóa [...]

plant-simulation-training

Khóa học Plant Simulation Basics – Mô phỏng nhà máy, Phần Cơ Bản

NX dành mô phỏng nhà máy” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình thiết kế nhà máy. Đây là giải pháp mô phỏng nhà máy mạnh mẻ , linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các tập đoàn lớn trên thế giới.  Vinh [...]

tc-training

Khóa học Using Teamcenter – Sử dụng phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter

NX dành Quản lý vòng đời sản phẩm” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm mạnh mẻ , linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các tập đoàn [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Turning Manufacturing Process – Quy trình gia công tiện với NX

NX dành cho gia công” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

nx-training

Khóa học NX CAM Fixed-axis and Multi-axis Milling – Gia công với NX, Phần Nâng Cao

NX dành cho gia công” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử [...]

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan